Hoe dankbaar is ons werklik vir dit wat ons het in christus? Sien ons God slegs as ons helper of eer ons Hom soos ons moet? Weet ons as christenne hoe belangrik die verkondiging van die woord werklik is en doen ons die beste in ons vermoëns waarmee God ons geseën het om die woord te verkondig?

Friday, January 4, 2008

Inleiding
Ek wil die Here loof en prys vir alles in my lewe en ek kan met volle vertroue getuig dat God ñ waarmaker van Sy Woord is. Ek gee Hom die eer en die eerste erkenning vir die skryf van die boek gee ek aan God my Vader.
Toe ek die boek begin saamstel en al die los dele en hoofstukke by mekaar begin sit het,
het God baie ernstig iets aan my uitgewys. In 2 Korintiërs 11 is ñ gedeelte oor Paulus wat vreeslikke swaarkry moes deur maak in verband met die verspryding van die evangelie.
Toe ek die gedeelte lees, toe besef ek hoe belangrik God in ons lewens vir ons moet wees en hoe belangrik dit is om die evangelie te verspry.
Dit het my aan die dink begin sit aan idees en maniere om die woord te verkondig,
maar wat sê mens vir ñ persoon wat jy na die Here toe wil ly. Die eerste ding wat in jou gedagtes opkom is om te vertel oor hoe wonderlik christenskap is en al die seëninge in jou lewe. Dit is alles uitstekend, maar ons moet nie vergeet van ons verandwoordelikhede teenoor die Koningkruik van God nie. Wanneer jy deel word van die christelikke familie beteken dit ook om van daardie dag af bereid te wees om gevorm te word deur God ons Vader. Net soos wat ñ ouer sy kinders leer wat is reg en verkeerd tot hulle eie voordeel, so wil God ook net die beste vir ons hê en deur gehoorsaam te word aan die woord versnel jy die proses van geestelikke groei in jou lewe. As ek maar net trug dink aan al die verdriet wat ek myself kon gespaar het deur net gehoorsaam te gewees het aan my ouers dan sou ek myself verseker beter hanteer het as ek die geleentheid kan kry om my voute reg te stel. Hoe vinnigger ons kan besef dat gehoorsaamheid aan die Woord tot ons eie beswil is, hoe vinnigger kan ons geestelik groei en verstaan hoe werk die seëninge wat vir ons wag in ons lewens.

Die algemene nyging van meeste mense is om gewoonlik te kyk na wat kan God vir hulle doen? Ons praat van die skepper van die heelal, die maan en die sterre, die wolke en die see, die son, aarde en alles daarop en ons soek ginsies en wil net altyd hê sonder om ons kant te bring. God is Heerser oor hemel en aarde en met alle respek gesê; Hy is die Baas van die plaas. Verdra my asb, ek wil ñ baie belangrikke pint bewys en wanneer jy eers die beginsel verstaan en besef wat van jou verwag word kan ek jou waarborg dat die tyd wat jy spandeer op die boek die moeite werd sal wees.

Ek glo nie ons respekteer God genoeg nie en wonder ma net of die eintlikke vraag nie eintlik moet wees: “Wat kan ons vir God doen?” nie. Jy sien, die lewe gaan nie net oor jou nie. Die lewe gaan ook oor al die mense rondom jou en hoe jy hulle lewens be-ïnfloed.

Paulus het goed geweet dat mense gewoonlik net soek na hulle eie voordeel in enige boodskap. Soos die enelse spreekwoord gaan: “What’s in it for me?” Dit is seker die algemeenste vraag wat in ñ ongerede persoon se gedagtes opkom as iemand hom na God toe lei. Paulus was nie bereid om sy boodskap te verander om by mense se boehoeftes te pas nie, want hy het besef dat die waarheid veel meer voordele inhou as ñ leun. Hoe kan jy die beste van die beloftes in die Bybel beleef as jy verkeerd ingelig is omdat iemand te bang was om dalk verwerping of vernedering in die oë te staar soos Paulus het. Gelukkig is daar vir ons groot voordeel in christenskap, maar dit alles moet ons aan God oorlaat om te besluit wat die beste is vir ons toekoms. Het jy al daaraan gedink dat daar niemand is wat vir God kan sê wat om te doen nie, wie weet beter as Hy? Dit laat mens net besef hoe groot God se genade eintlik vir ons is, want alles wat ons ontvang is uit genade. Daar is geen reëls wat jy kan nakom wat sal bepaal of God jou sal seën of nie, die besluit lê by Hom alleen. Maar een ding is verseker, wanneer Hy besluit om jou te seën is dit altyd op die regte tyd. Hy is alwetend en weet watse situasies om in ons lewens te plaas sodat ons karakter kan vorm. God is regverdig en dit beteken dat jy wel sal kry wat jy verdien en wanneer jy iets verdien sal Hy presies weet hoe en wanneer om dit aan jou te voorsien.

Ek glo dat God ons nie seën a.g.v. ons werke nie maar in verband met die karakter waarmee ons die goeie werke doen.

1 Kronieke 29: 17 En ek weet, my God, dat U die hart toets en behae het in opregtheid

Jeremia 17: 9 – 10
9. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?
10. Ek, die HERE, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.

Daniël 6: 4 Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemunt, omdat 'n voortreflike gees in hom was; daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel.

1 Petrus 5: 5 – 6
5. Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees; en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.
6. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd. (Lees die hele hoofstuk van 1 Petrus 5; Uitstekende verduidelikking hoe ñ leier nederigheid moet handhaaf).
Daar lê groot beloning in ñ goeie karakter, maar onthou altyd; God bly altyd nommer een.Jeremia 17: 5 – 8
5. So sê die HERE: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk.
6. En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dor plekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land.
7. Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is.
8. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie.

Laat die Bybel, dié boek of enige ander geestelikke bron toe om jou karakter te vorm ten voordeel van die koningkruik van God. Leef so naby aan God soos wat dit vir jou menslik moontlik is, met ñ verlange na Sy liefde en jy sal sien die geluk wat dit jou sal bring om deel te wees van die familie as christen. Ons Vader weet wat die beste vir ons is en sal alles ten goede laat mee werk. Wanneer jy ñ christen is kan jy verseker weet dat die goeie altyd nog vir jou voorlê. God bêre die beste altyd vir laaste.

Ek hoop die bg. gedeelte het jou laat besef hoe belangrik dit is om die regte gesindheid te vorm. Die oomblik toe ek dit besef het, het ek begin sorg vir die vordering van my gesindheid en het ek nog nooi wee trug gekyk sederdien ek die besluit geneem het nie.
Dit was ñ moeilikke proses vir my om oor te skakel van een wêreld na ñ heeltemal teenoorgestelde leefwyse, maar dit is die moeite werd. Met verandering sal daar altyd weerstand wees teen die nuwe onbekende situasies wat jy nog moet hanteer, want in die begin van ñ verandering in jou lewe voel dit nog ongemaklik en dalk seer. Die geheim is om te volhard en deur te druk tot jy die blydskap en vrede van ñ christen ervaar.

Jesus was gekruisig, het gesterwe en weer op gestaan. Net so moet ons geestelik afskeid neem van die ou sondige mens nog binne ons deur geestelik in jou sonde te sterwe, sodat jy opgebou kan word om ñ nuwe mens te wees vir Jesus.

Galasiërs 5: 24 - 25
24. Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig.
25. Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.

Ek gaan nie jok nie, vir my was dit moeilik en seer gewees, maar die Here het my herstel en ñ nuwe lewe gegee. Neem net kennis dat jy nie die koningkryk van God kan verdien deer die wet te onderhou nie, want dit is vir ons moontlik om in die koninkruik in te gaan danksy Jesus, deur geloof, want Hy het vir ons die prys betaal vir ons sonde.Galasiërs 5: 6 – 8; 19 - 21
6. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan.

Ons verdien nie die koninkruik van God nie en kan dit ook nie verdien nie, maar
o deur te glo dat Jesus vir ons gesterf het,
o te erken dat jy ñ sondaar is en die erfenis uit genade ontvang ,
o vir Jesus te vra om jou as Sy kind aan te neem
o jou te vergewe en vry te spreek net soos jy jou naaste vry gespreek het, dan sal jy gered, vergewe en aangeneem word in die koningkruik van God.
Deur dankbaarheid en liefde vir Jesus sal jou geloof tot dade oorgaan en as jy struikel en sondig word dit op ñ ander manier gehanteer, want jy is nou deel van die familie.
Dit beteken dat God nie meer jou regter is nie maar jou Hemelse Vader wat genade het vir Sy kinders. Ons moet besef dat ons nogsteeds gehoorsaam moet wees en dat ons nie die Hemel kan verdien deur goeie dade nie, maar dat dit ñ geskenk is wat aan ons gegee is deur die genade en liefde van Jesus.

7. Julle was so goed op pad. Wie het julle verhinder om die waarheid te bly gehoorsaam?
8. Nie God nie; Hy roep julle tot gehoorsaamheid.

19. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid,
20. afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring,
21. uitspattigheid en al derglikke ding. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koningkryk van God as erfenis verkry nie.

My doel met die boek:

o Om lewens te red en die oë van christenne te open.
o Dat gehoorsaamheid aan die woord nie nagelaat moet word nie.
o Mense te laat besef dat jy nie deur goeie dade die koningkruik kan beërwe nie, maar dat ons deur genade gered is deur te glo.
o Om die leser te laat besef hoeveel waarde ñ goeie gesindheid inhou.
o Erken die waarde van Bybelse beginsels.
o Besef dat die beste keuse wat jy kan maak is om jou lewe aan God toe te vertrou sodat jy met vrede kan lewe en kan weet dat jou lewe veilig is in Sy hande.
o Die waarde van ñ sterk geloof en die volle vertroue in Jesus.
o Smag na ñ verhouding met Jesus, soek Hom en jy sal Hom vind.
o Om ñ honger vir die woord in die leser wakker te maak en om die teenwoordigheid van die Heilige Gees te ervaar.
o Om ñ behoefte in die leser te voed sodat die begeerte om die woord te begryp sal groei in hulle hart.
o Elke christen is in diens van God se Koningkruik en dit laat aan elk een van ons ñ verandwoordelikheid om siele te wen sodat die Koninkruik uitgebry kan word.
C:\Documents and Settings\user\My Documents\webcite\0001 Die Eer aan die Here\001 Die Produk van Gehoorsaamheid

Die Produk van Gehoorsaamheid

Soms lees ons as Christenne in die Bybel om meer te leer oor hoe ons moet leef.
Maar nie altyd verstaan ons wat van ons verwag word en hoe om die guns van ons christenskap wat God aan ons geskenk het ten volle te geniet nie.

Ek wil hê ons moet kyk na :
• Hoe God ons vry maak van ons sondige natuur.
• Hoe belangrik dit is om te luister.
• Hoe belangrik dit is om dit wat ons hoor deel te maak van ons lewens.
• Hoe om te leef deur die Heilige Gees.
• Deur te lewe deur die Heilige Gees ontvang ons meer wysheid en insig.

Om al die voordele van Christenskap te geniet moet ons sekere beginsels verstaan en daarom wil ek ñ kort gebed doen.

Gebed aan die lesers:

Laat U werk vir ons duidelik word en U grootheid vir ons kinders. (Psalm 90:16)

Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. (Psalm 119:18)
Ek is 'n vreemdeling op die aarde; verberg u gebooie nie vir my nie. (Psalm 119:19)

Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. (Psalm 90:12)

Mag dié God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle Sy wil kan doen.
Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is.
Aan Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid! (Hebreërs 13:21)

Amen.

Ek gaan die gelykenis van die saaier gebruik om te verduidelik hoe ons luister na die woord van God, maar kom ons kyk eers wat sê Salomo in Spreuke.

Spreuke 13:13
Wie hom nie aan die woorde van die Here steur nie, sal die gevolge dra;
Wie eerbied het vir Sy gebooie sal die goeie vrugte pluk.

Daar word in versheie plekke in die Bybel verwys hoe belangrik dit is om die woord van God te gehoorsaam.

Romeine 15:4
Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop sal wees.

Wat moet ons doen om vol hoop te wees? Hier bo in Romeine 15:4 staan dat standvastigheid en bemoediging aan ons gegee word sodat ons vol hoop kan wees. Ons weet nou dat ons standvastigheid en bemoediging nodig het om vol hoop te wees. Wat is standvastigheid en bemoediging? Dis twee onderwerpe wat baie bekend is in ñ christen se lewe, maar waaraan ons nie veel aandag gee nie.
Wat moet ons doen om standvastigheid en bemoediging te ontvang?
Ons moet leer en ons kan slegs leer as ons luister na wat in die woord opgeteken is. Met ander woorde as jy ñ tekort aan hoop het, kan jy luister na dit wat in die skrif staan, sodat jy kan leer en standvastigheid en bemoediging ontvang om vol hoop te kan wees. Die probleem is net dat ons nie wil luister nie.
Daar is vir ons so baie goeie beloftes en seën in die woord. Die skrif is geskrywe tot ons eie voordeel en solank jy die gebooie van die Bybel onderhou, het jy ñ resep van voorspoed en seën vir jou lewe (Spreuke 13:13).
“Luister!”
Versamel die waarhede van die woord soos skatte in jou hart en moet nooit daarvan vergeet nie. Maak dit van toepassing in jou lewe en jy sal meer van die skatte van die woord ontvang. Let op na vers twaalf in Matteus 13.

Die doel van die gelykenisse:

Matteus 13:10 - 17
10. Die dissipels het vir Jesus kom vra: “Hoekom gebruik U gelykenisse as U met die mense praat? “
11. Hy het hulle geantwoord: “Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.
12. Wie het, vir hom sal nog meer gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word.
13. Om hierdie rede praat Ek met hulle in gelykenisse: omdat hulle kyk maar nie sien nie, en hoor maar nie luister en verstaan nie.
14. In hulle geval word die profesie van Jesaja vervul wat sê:
‘Julle sal hoor en hoor
en tog niks verstaan nie,
en kyk en kyk
en tog niks sien nie.
15. Hierdie volk se verstand is afgestomp:
hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer,
en Ek hulle gesond maak nie.’ (Sorg dat jy nie so is nie, sodat Jesus jou kan aanraak)
16. “Maar julle oë is bevooreg dat hulle hoor.
17. Dit verseker ek julle: Baie profete en gelowiges wou graag sien wat julle sien, maar het dit nie gesien nie, en wou graag hoor wat julle hoor, maar het dit nie gehoor nie.”

Die gelykenis van die saaier:

Matteus 13:3 - 9
3. “ñ Saaier het eendag gaan saai. Met die saai het ñ deel van die saad op die pad geval, en
4. die voëls het gekom en dit opgepik.

5. ñ Ander deel daarvan het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie.
6. Maar toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortelgeskiet het nie, het dit verdroog.

7. ñ Ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en dit laat verstik.

8. Die ander saad het in goeie grond geval en oes gelewer, party honderdvoudig, ander sestigvoudig en ander dertigvoudig.

9. “Wie ore het moet luister!”

Kom ons gaan gou eers na Lukas 8:16 – 18 voor ons kyk na die verklaring. Dit wat hier in Lukas 8:16 – 18 staan, staan ook in Matteus, maar dit maak ñ groot verskil oor hoe ons die gedeelte begryp. Indien jy Lukas 8:16 – 18 en die verklaring in
Matteus 13: 18 - 23 gelees het, probeer om die ooreenkoms tussen dievolgende verse te sien:
Matteus 13:3 – 4  verklaring  Matteus 13:19  Lukas 8:18
Matteus 13:8  verklaring  Matteus 13:23  Lukas 8:18

Die gelykenis van die lamp:

Lukas 8:16 – 18
16. “Niemand steek ñ lamp op en maak dit dan met iets toe of sit dit onder ñ bed nie. Inteendeel, hy sit dit op ñ staander sodat die mense wat binnekom, die lig kan sien.
17. Daar is niks geheim wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en aan die lig sal kom nie.

18. “Pas dus op hoe julle luister, want wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word, maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy dink dat hy het, weggevat word.”

As jy luister en jy vind kennis uit die woord wat jy hoor steek jy dit mos nie weg nie. Inteendeel, jy verkondig dit sodat dit soos ñ lamp wat op ñ staander staan kan lig gee vir mense om te sien. Dit moet bekend gemaak word, want daar is niks wat geheim is wat nie openbaar sal word nie. Die woord wat aan jou openbaar word en waarvolgens jy leef en wat jy ook verkondig is soos die vrug wat jy dra. Die vrug van jou sal toeneem soos jy luister na die woord, daarvolgens leef en die woord verkondig wat jy verstaan (Onthou Lukas 8: 18).

Die drie onderwerpe is baie belangrik:

• Luister na die woord. (Saad word gesaai in jou hart)
• Leef volgins die woord. (Saad ontkiem en groei)
• Verkondig dit wat jy verstaan. (Dra vrug)

As jy na die drie punte kyk en na Lukas 8:18 kan mens maklik sien hoekom dit so belangrik is om die drie pinte toe te pas as jy geestelik wil groei (Ons moet volwasse word in die geloof, sodat ons ander kan bedien…1 Korintiërs 3:1 - 9). Ons kan ook sien hoekom die bietjie wat jy weet van jou weggevat sal word as jy nie goed luister nie. Het dit al met jou gebeur dat jy die oggend in die kerk sit en ñ wonderlike preek beleef; die aand kan jy nie onthou waaroor die preek gegaan het nie. Dit is nie as of jy die preek nie verstaan het of nie geluister het nie, maar ons gee nie ñ plek vir die boodskap in ons harte nie. Dieselfde geld vir dié boek wat jy lees, die Bybel of iemand wat iets christelik opbouend met jou deel. Elke sinnetjie in die Bybel wat vir jou van waarde is en wat jy deel maak van jou lewe ( in jou hart bêre) is ñ seën van die Here.
Gaan dink baie mooi daaroor; alles wat in die Bybel staan, staan daar sodat ons voordeel daar deur kan ontvang. Die bybel is ñ boek vol seëninge vir elkeen wat dit besef.
Die Bybel is soos ñ handlyding vir alle mense om ons te onderrig in wat reg en die beste vir ons is. Deur gehoorsaam te wees aan dit wat in die Bybel staan kan daar net voorspoed vir ons wag in die toekoms, maar wees bereid om te leer, te verander en te volhard in dit wat jy glo. Anders vergeet mens soms wat ons geleer het en hoe kan ons verander en sonder om te verander, hoe kan jy volhard? Ek glo dat volharding hand aan hand gaan met standvastigheid soos ons in Romeine 15: 4 bespreek het. Ons het juis die eienskappe nodig sodat ons vol hoop kan wees. As jy nie kan onthou nie gaan terug na die gedeelte waar ons Romeine 15: 4 bespreek het. As jy kerk toe gaan, Bybel lees en na christelikke leiers luister, maar nooit onthou wat die boodskap was nie; beroof jy jouself van ryklike seën. My doel is om vir almal wat hier lees uit te wys hoe voordelig dit vir ons is om die woord van God beter te leer ken, sodat ons daarvolgens kan lewe om die voordele van ons christenskap te kan geniet.

Kom ons kyk na die verklaring van die saaier om te sien hoe ons luister en wat gebeur as ons op sekere maniere luister.

Beginsels van wedergeboorte


Joh 8:31 En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels.

Leef met ñ honger vir die woord en as jy eet van die woord, eet om versadig te word sodat jy kan groei.

1 Korintiërs 3:1 – 3

1. Broers, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie; ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus.
2. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie,
3. want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêreldsa gedra nie?

Dink aan enige profesionele beroep in die wereld, wanneer jy ñ belangstelling kry in ñ spesefieke rigting moet jy eers opleiding kry in die rigting, sodat jy met gemak kan kominikeer met mense in dieselfde beroep. Wanneer jy ñ christen is het jy ñ verandwoordelikheid om die basiese beginsels van christenskap te verstaan en ook om die verandwoordelikheid daarvan te dra. Dit is die enigste manier hoe ons kan groei in christenskap, sodat ons kan verstaan wat vir ons geleer word deer ander volwasse christenne. Anders is dit soos vaste kos wat ons nog nie kan verteer nie, omdat ons nog te onvolwasse is vir die kos met die meeste voedings waarde en die groter beloning.

Jaloesie en twis en al die ander tekens van ongehoorsaamheid in die woord is tekens van onvolwassenheid as christen en die grote van die wereldse mens wat nog in jou is, onthou dat jy as christen moet ontslae raak van jou wereldse ge-aardheid binne jou. Die Bybel gaan tot so vêr om te sê dat jy moet sterwe in jou wêreldse persoonlikheid.

1 Korintiërs 3:18 – 20

18. niemand moet homself mislei nie. As een van julle dink dat hy volgens die maatstaf van hierdie wêreld ñ wyse man is, moet hy dwaas word sodat hy werklik ñ wyse mens kan word,
19. want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Daar staan tog geskrywe:
“Hy vang die slimmes met hulle eie slinkse planne,”
20. en op ñ ander plek:
“Die Here ken die gedagtes van die wyse mense en weet dit beteken niks”.

Mense wat wys is volgens die wêreld het altyd duisende redes hoekom hulle nie na die Bybel wil luister nie, maar nie een van hulle is geestelik volwasse genoeg om die woord van God te verwerk nie. Wanneer jy dink jy is wys volgens dié wereld, begin bietjie gehoorsaam raak aan die woord deur in liefde en vrede (ander beginsels ook) te lewe met jou naaste, want anders sal jy nooit die bewyse van die waarheid ervaar nie.

Die gelowiges as die gebou van God – Die betekenis agter dit:

1 Korintiërs 3:9 – 17

9. Ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God.
10. Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos ñ goeie bouer die fondament gelê, en ñ ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou,
11. want niemand kan ñ ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus.
12. Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou,
13. elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets.
14. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word;
15. as iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is.
16. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie?
17. As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle.

Betekenis:

1 Korintiërs 3:9 - 10

9. Ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God.
10. Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos ñ goeie bouer die fondament gelê, en ñ ander bou daarop.

Om die twee verse beter te verstaan, kom ons identifiseer eers van wie daar gepraat word en wie word vergelyk met wat.

Vers 9. “Ons” = ”Medewerkers in diens van God”
Vers 10. “my” / “ek” = “goeie bouer”
= Mense wat siele probeer wen.
Skrywer = Enige verkondigger van die woord, wat Jesus gebruik as primêre beginsel van die evangelie.

Vers 9. “julle” = “saailand”
= gebou van God
= Jy wie hier lees.

Vers 10. “ñ ander” = Enige ander verkondiger van dieselfde evangelie wat ook Jesus as primêre en die belangrikste beskou.
Ander christenne wat die woord verduidelik / leer vir die go genoemde “julle”.
= Enige iemand wat probeer om vir ander mense die woord meer verstaanbaar en duidelik te maak.
Die waarheid = Jesus = Fondament
= Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie (Johannes 14:6).

Vers 16. “die tempel” = Die mense wat kies om te luister na die waarheid, sodat “ander” op hulle kan bou met edel stene (waarheid) wat nooit vernietig kan word nie.

Toe jy gebore was, was jy in sonde gebore en tot nou toe het jy sekere ervarings gehaat wat gelei het tot die persoon wie jy nou is. Elke eienskap van jou kan vergelyk word met ñ tiepe materiaal waarmee gebou kan word. Die dag toe jy tot bekering gekom het was daar alreeds ñ geestelikke gebou, gebou gewees in jou lewe uit al jou wereldse begisels en maniere hoe jy ge-reageer het op die lewe.

Om gered te word is daar nie ñ ander manier om ñ goeie vondament te lê op dieselfde plek
(op jou = gedeelte van die saai land) as om die ou gebou aftebreek nie ( 1 Korintiërs 3:11).
Die vondament wat jy in jou lewe wil hê is Jesus en daarom moet jy heeltemal ontslae raak van die ou beginsels en op Hom vertrou, want sonder vertroue sal jy nooit die moed hê om oor te gaan tot aksie nie.

Johannes 8:24
Ek het dan vir julle gesê dat julle in jul sondes sal sterwe; want as julle nie glo dat dit Ek is nie, sal julle in jul sondes sterwe.

Jy is die eienaar van die stukkie grond en jy kies wie bou daarop (vers 10), daar was of gaan baie geleenthede in jou lewe wees wat ñ medewerker (mense wat siele probeer wen) in diens van God na jou toe gaan kom om ñ vondament (Jesus) in jou lewe te lê, maar die keuse lê by jou. Wanneer jy toelaat dat die regte vondament gelê word is dit weereens jou keuse wie daarop bou. Dit is jou verandwoordelikheid dat ñ goeie gebou op jou grond gebou word en al wat dit jou kos is om wakker te wees vir die waarheid. Wanneer jy die waarheid hoor kan jy dit deel van jou maak.

1 Korintiërs 3:21 – 22

21. Alles behoort aan julle:
22. of dit Paulus of Apollos of Sefas of die wêreld of lewe of dood of hede of toekoms is, alles behoort aan julle,
23. maar julle behoort aan Christus en Christus aan God.

Hier word gepraat van verskillende persone, maar hulle almal verkondig die waarheid. Dit wat hulle verkondig behoort aan jou as jy kies om dit deel te maak van jou deur te luister en gehoorsaam te wees aan die waarheid wat jy hoor.

Ons moet probeer om nie deurmekaar te raak met die bouer (ander persone wie jou leer)
en die gebou (jy = die tempel) nie.

Iemand het vir jou die vondament (Jesus) gelê,
Iemand anders (al die mense wat jou meer geleer het van die woord) het op jou begin bou.
Jy het gekies en toegelaat wie op jou bou, daarom is jy die verandwoordelike vir die eind resultaat van die gebou.
Jy = die plek = Die grondgebied van God.

Die mense wat op jou bou se werk sal getoets word net soos wat jou werk getoets gaan word as jy eendag op ander mense se lewens gaan bou (1Kor 3:13), want dit is die mikpint.
Daarom staan daar in

1 Korintiërs 3:10 – 13

10. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou,
11. want niemand kan ñ ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus.
12. Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou,
13. elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets.

Diegebou waarvan ons hier praat is jy en die gehaalte van die gebou is die gehaalte wat jy gekies het dit moet wees. Die gehaalte van jou gebou is die gehaalte van kennis wat jy opgedoen het deur ander mense of die Bybel. Wanneer die kennis wat jy opgedoen het die waarheid is sal dit altyd staande bly, want die waarheid is verewig en die leun sal vernietig word en vergeet word. Die skrywers van die Bybel se werk word tot vandag toe nog ge-waardeer en tot vandag toe bly hulle werk (goud, silwer, edelstene) nogsteeds staande. Die woord leef nie binne ñ boek nie, maar binne ons.

1 Korintiërs 3:13 – 15

13. elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets.
14. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word;
15. as iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is.

As jy ñ christen is beteken dit dat jou ou gebou met vondament en al afgebreek is en dat die nuwe vondament (Jesus) in jou gelê is. Nou is dit jou keuse om die tempel op te bou met die waarheid, want wat is ñ tempel, dit is ñ gebou wat jy kry op die plek waar hulle die vondament gelê het. By die gebou (jou) word die woord verkondig omdat die Gees van God binne jou leef, wanneer iemand die gebou soek kry hulle die gebou op ñ bepaalde plek en daarom kom mense na jou toe (jy is die plek), want jy is ñ tempel van God waar die woord verkondig word.

1 Korintiërs 3:16 - 17

16. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie?
17. As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle.

Wanneer iemand anders skade aan die kennis binne jou aangaande die woord anrig,
m.a.w. laat twyfel in die woord is dit iemand wat skade aan die tempel aanrig. Want hoe kan jy die woord verkondig met onsekerheid binne jou en as jy die woord nie verkondig nie, hoe kan jy ñ tempel van God wees. Daaom moet ons almal leer van die woord, sodat ons ñ voltooide gebou / tempel wat die woord vir God verspry kan word.
Strome lewende water:

Johannes 7:37 - 39

37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink!
38. Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.
39. En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.


Wat word van ons verwag en hoe moet ons leef:

Opsomming:

1. Konsentreer op wat die woord vir ons wil sê:
• Die woord is ons riglyn en ñ lig wat op ons pad skyn.
• Watse veranderinge moet toegepas word op jou lewe (Kolossense 3: 5 – 11).

2. Stel jouself in om op die goeie van die lewe te konsentreer en God sal by jou wees:
• Hoe ons gedagtes moet wees.
• Beywer julle allereers vir die koningkruik van God (Matteus 6:33).
• Lewe Heilig (1 Tessalonisense 4:1 – 12).
• Respekteer die riglyne van die Bybel.
• Riglyne oor die beeld wat ons moet uitstraal (Kolossense 3: 12 – 17).

3. Barembartigheid teenoor jou mede mens:
• Vergewe jou naaste.
• Wees inskiklik, toegewend, gewillig, bereidwillig, meegaande en handelbaar.
• Een van ons swakpinte as mens op grond van die beginsels van die Bybel.

4. Behandel jou naaste soos jy self behandel wil word.
• Gebedsverhoring (Matteus 7:7 – 12).
• Boodskappe uit die Lewe:

5. Jy moet weet na wie kan jy luister en na wie nie.
• Vals profete (Matteus 7:15 – 20).

Inhoud:

1. Konsentreer op wat die woord vir ons wil sê:

• Die woord is ons riglyn en ñ lig wat op ons pad skyn:

Matteus 6:22 – 23 (Luk. 11:34 – 36)
Die lig van die liggaam

22. “Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie!”

In die hoofstuk : “Die Produk van Gehoorsaamheid”
is die onderwerp baie deeglik bespreek. Ek stel voor om daar die hoofstuk weer te bestudeer voor jy met dié hoofstuk voortgaan. Tensy jy baie goed verstaan wat bedoel word met die drie onderwerpe:
 Luister;
 Leef volgens die woord en
 Verkondig die woord.

• Watse veranderinge moet toegepas word op jou lewe.

Kolossense 3: 5 – 11
Die ou en die nuwe lewe

5. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is.
6. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is.
7. Vroeër het julle ook aan dié dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het.
8. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie,
9. en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek
10. en leef nou die lewevan die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.
11. Hier is dit nie van belang of iemandGriek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.

2. Stel jouself in om op die goeie van die lewe te konsentreer en God sal by jou wees:

• Hoe ons gedagtes moet wees:

Filipense 4:8 – 9

8. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.
9. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees.

• Beywer julle allereers vir die koningkruik van God:

Matteus 6:25 – 34

30. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges?
31. “Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie.
32. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het.
33. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.

Jesaja 55: 10 – 11

10. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter;
11. so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.

• Lewe Heilig:

1 Tessalonisense 4:1 – 12

2. Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het.
3. Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid.

8. Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net ñ mens nie, hy verwerp God wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het.

Wees vir jou broeder lief, vestig jou aandag dringend hier op (1 Tessalonisense 4:9).
Dit geld vir rasisme ook!

• Respekteer die riglyne van die Bybel.

Johannes 8:12

En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.

Johannes 8:24

Ek het dan vir julle gesê dat julle in jul sondes sal sterwe; want as julle nie glo dat dit Ek is nie, sal julle in jul sondes sterwe.

Joh 8:30 - 32

30. Terwyl Hy hierdie dinge spreek, het baie in Hom geglo.
31 En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels.
32 En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Johannes 8:47

Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie.

Johannes 8:51

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie.

• Riglyne oor die beeld wat ons moet uitstraal.

Kolossense 3: 12 – 17

12. Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees.
13. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar vergewe.
14. Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saam bind.
15. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee.
God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar.
16. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing.
17. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

In vers 12 is daar ñ paar eienskappe wat vir ons gegee word as riglyne en een van die eienskappe is nederigheid; ñ eienskap met groot beloning as jy dit op die regte manier in jou lewe toepas. Elke oomblik van hoogmoed was ñ verkwiste geleentheid wat die Here jou gegee het om nederig te wees. Die Here hou nie van ñ skaal wat nie reg weeg nie en dit beteken dat jy jou eer sal ontvang wat jou toe kom, daarom moet ons nie probeer om eer by mense te soek deur ons self te verhoog nie. Laat die beeld wat ander mense van jou kry aan God oor, want Hy sal sorg dat jy kry wat jou toekom. Want die beloning van nederigheid is groot.

3. Barembartigheid teenoor jou mede mens:

• Vergewe jou naaste:

Matteus 6:14 – 15

14. “As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.
15. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie vergewe nie.”


• Wees inskiklik:

Dit beteken om toegewend, gewillig, bereidwillig, meegaande en handelbaar teenoor jou naaste te wees.

Filipense 4:4 – 7

4. Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!
5. Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby.
6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.
7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

4. Behandel jou naaste soos jy self behandel wil word.

• Gebedsverhoring
(Matteus 7:7 – 12)

7. Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.
8. Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.
9. Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee;
10. en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee?
11. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!
12. Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete.

Jerimia 33: 3

Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.

• Boodskappe uit die Lewe:

Alles wat met jou gebeur, gebeur vir ñ rede. Niks gebeur toevallig nie.
Alles wat jy ervaar, beleef, hoor, sien, proe, voel ens;
die lewe self op daai oomblik in tyd is ñ boodskap vol raad met die doel om jou toekoms te verbeter.

ñ Groot deel van die boodskap se voordele trek mens wanneer jy gaan stil sit en oor die boodskap dink. Wanneer jy die boodskap neerskryf besef jy die waarde daarvan en elke keer wanneer jy dit lees kry dit meer betekenis. Maar die maksimum voordeel van die boodskap ontvang jy wanneer jy bereid is om dit wat jy geleer het met jou mede mens te deel. Deer dit te doen trek jy die kennis van soortgelyke mense aan en so bou jy aan jou lewens filosifie en maak die nodige koreksies aan jou wan persepsies.

Wees versigtig hoe jy dink, want persepsies wat sommer net so gevorm word kan tot groot verdriet ly omdat die moontlikheid daar is dat jy besluite neem gebaseer op leuns. Wanneer jy nie die valsheid teenwoordig in jou lewe probeer verwyder nie is jy soos ñ mal mens wat sy eie ingewande uitgrou sonder om te dink aan die nagevolge.

ñ Mens wat altyd sleg praat van ander het geen idee watse skade hy aan homself en aan ander aanrig nie. Wanneer so mens wel weet wat die gevolge van sy slingse en false stories is en nogsteeds voortgaan met sy dwaasheid kan dit net ñ mens wees wat homself haat, want geen mens wat vir homself lief is en ñ bietjie lewens insig het sal homself probeer verhoog ten koste van die vernedering van sy medemens nie. In die wêreld is dit moontlik, maar geestelik is dit afbrekend teenoor jou en teenoor ander. Geen permanente voordeel kan uit sulke optrede verwag word nie.

Liefde kan wonde genees en is die bron van lewe, sonder liefde is die teenwoordigheid van werklike vreugde onmoontlik.
ñ Persoon wat die liefde van God verstaan is gelukiger as die rykste persoon op aarde.

Kennis word voorsien aan die persoon wat weet hoe om dit reg te gebruik.

Dit is wanneer jy ophou begeur en tevrede is met wat jy het wanneer God jou beloon vir jou geduld. Wanneer God jou beloon sal jy borrel van blydskap, want niemand ken jou behoeftes beter as Hy nie.

Alles wat met jou gebeur, gebeur vir ñ rede. Niks gebeur toevallig nie.
Alles wat jy ervaar, beleef, hoor, sien, proe, voel ens; die lewe self op daai oomblik in tyd is ñ boodskap vol raad met die doel om jou toekoms te verbeter.

Vir ñ persoon wat nie raad wardeer nie is dit onmoontlik om twee keer te dink oor dit wat vir hom gesê word.

• Een van ons swakpinte as mens op grond van die beginsels van die Bybel.

Ons manier van dink is verkeerd en volgins die Bybel moet ons dit verander omdat die verandering tot die voordeel van ons self is. Ons is te geneig om op ons eie insig te vertrou en so ook ongehoorsaam te wees in baie areas in die Woord van God. Een van die areas is as volg:

o Die mens is so geneig om altyd eers na sy eie belange te voldoen voor hy eers sal kyk na die belange van sy mede mens. Dit is ñ verandwoordelikheid wat ons as christenne afskeep. As christenne is ons veronderstel om ons naaste so lief te hê soos ons ons-self lief het. Hoe lief is jy vir jouself? Wanneer jy waarlik lief is vir jouself sal jy begin omgee vir jou naaste, sodra jy dit agter gekom het sal jy sien dat jy nog nooit werklik lief was vir jouself nie. Die christen sien die omstandighede van die wêreld in ñ ander lig as die wêreld en reageer ook anders daarop.
Gebruik jou seëninge om ander mee te seën, waarmee bekommer ons ons-self as God vir ons sorg, want alles sal ten goede meewerk vir die wat vir Hom lief is.

Daar is ñ storie oor ñ vrou wat so graag vir Jesus wou ontmoet en die geleentheid gekry het om vir Hom kos voor te bery. Toe sy klaar die kos reg het kom daar ñ boemelaar by haar aan en vra vir kos. Sy laat die boemelaar in en bedien hom met ñ heerlikke bord kos, die kos wat sy vir Jesus sou voorsit. Die boemelaar is toe baie dankbaar daar weg en sy spring vinnig in om weer kos voor te bery vir Jesus. Toe sy klaar is kom daar nog ñ boemelaar daar aan en die selfde gebeur en sy bedien hom ook. Dit het drie keer gebeur en al drie boemelaars was baie dankbaar vir dié lekker kos wat spesiaal eintlik vir Jesus bedoel was. Daarna was al haar kos kla en het sy niks meer kos gehaat om aan Jesus voor te sit vir as Hy daar sou aankom nie. Bedroef het sy gaan bit en verduidelik dat sy nie meer kos het om aan Hom voor te sit nie. Toe antwoord Jesus vir haar en sê: “My kind, ek het drie keer by jou tafel aangesit en nie net jou kos geniet nie, maar ook die goedheid van jou hart gesien.”

Soos hier bo die kort storie genoem is, alles sal ten goede mee werk vir dié wat Hom lief het. Hoe lief het jy vir Jesus en hoe tree jy op teenoor jou naaste?
Ons as christenne is anders, ons seën die mense wat ons te na kom en ons sorg vir ander omdat Jesus vir ons sorg. Daar staan egter geskrywe:

Julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra
(Matt. 6: 8). Daarom gee Hy vir ons oneindig meer…as wat ons bid of dink
(Eff. 3: 20).

5. Jy moet weet na wie kan jy luister en na wie nie.

• Vals profete
(Matteus 7:15 – 20).

15. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.
16. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!
17. So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar 'n slegte boom dra slegte vrugte.
18. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.
19. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.
20. So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.

(Met die klem op vers 18: As ñ slegte persoon aanhalings uit die bybel gebruik om iets wat sleg is te regverdig moet jy dit weet. As jy nie seker is nie moet jy na sy lewe kyk en besluit of hy goeie vrugte dra. Dit waarvan die hart van vol is loop die mond van oor, so sal jy weet wat in sy hart omgaan.)


Jou vertroue in God bepaal die krag van jou geloof

Without faith it is imposeble to please Me.

ñ Belangrikke eienskap van ñ christen is sy geloof. Ons almal het geloof, selfs die heidenne, jou geloof kan sterk of swak wees oor ñ spesifieke onderwerp. Die primere onderwerp van geloof in ñ christen se lewe is God. Hoe sterk is jou geloof in Hom, want om in God te glo beteken om ook op Hom te vertrou. Partykeer is ons onseker oor ons saak met God, wanneer jy onseker is oor jou geestelik verhouding en jou status by God, vra jouself die vraag en dié vraag stel ek met alle respek: Vertrou ek vir God? Vertroue is een van die grootste bewyses dat jy in God glo en sonder geloof is dit onmoontlik om ñ verhouding met God te bou. Kom ons vat ñ voorbeeld om die beginsel te verduidelik. Het jy al ñ kleuter sien spring van ñ klimraam af tot binne sy pa se arms of het jy dit beleef toe jy klyn was. ñ Kleuter sal nie in ñ wild vreemde persoon se arms gaan spring nie, nie as pa nie eers gesê het hy kan maar die vreemdeling vertrou nie, want hy vertrou sy pa se woord omdat hy ñ verhouding met sy pa het. As hy nie ñ verhouding met sy pa gebou het nie sal hy ook nie spring nie. Sodra hy leer hoe lekker dit is wanneer sy pa hom vang, daarna vertrou hy sy pa op ñ ander situasie waar sy pa weer van hom iets verwag wat nie sin maak vir hom nie (hy weet sy pa sal nooit iets van hom verwag wat tot sy nadeel sal wees nie al weet hy nie presies hoekom sy pa dit van hom verwag nie), maar sodra hy die voordeel van sy gehoorsaamheid ervaar leer hy om nie te vrees in sulke situasies nie, want hy weet hy kan op sy pa vertrou. Dit is hoe dit met ons ook gaan, maar ons is te geneig om op ons eie insig staat te maak en dan nie vir God te vertrou nie. Daarom moet ons word soos kinderkies wat op God vertrou, dié Een met meer insig as ons, wat ons nooit sal laat val nie, want Hy is ons hemelse Pa Pa in die hemel op wie ons altyd kan vertrou.

Jesaja 43:1 – 3 Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!
As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere--hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.
Want Ek is die HERE, jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland

Ons is gewoonlik so bekomerd oor ons eie lewe sodat ons, ons verandwoordelikhede eerste stel in plaas van om ons lewe aan Hom te gee om te beheer (Moet nie jou verandwoordelikhede afskeep nie, want jy moet verandwoordelikheid kan dra en kan onderskei tussen jou preöriteite). Die beginsel is gewoonlik vir ons moeilik om toe te pas, omdat ons nie al ons vertroue op God plaas nie, want God verwag van jou om te spring. As jy nie gehoorsaam is aan dit wat Hy van jou verwag nie sal jy nooit die vreugde van ñ vrees vrye lewe geniet nie. As jy nie bereid is om te spring nie sal jy ook nooit wonderwerke in jou lewe ervaar nie. Dit is hoekom geloof so belangrik is; hoe kan jy in God glo as jy Hom nie vertrou nie? Die eerste stappie van vertroue op God is om te begin doen wat Hy van jou verwag al is dit net vir eers om gehoorsaam te wees aan Sy beginsels in die Bybel. Soos jou vertroue op Hom versterk sal jou geloof in Hom versterk en so sal jy begin leer hoe om ñ verhouding met jou Hemelse Vader te bou.
Johannes 8:29 En Hy (God) wat My (Jesus) gestuur het, is met My; die Vader het My nie alleen gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hom welgevallig is.
Wat ons as christenne anders maak is die manier hoe ons die lewe anders hanteer as die wereld. God het die wereld so gemaak sodat alles werk volgens die bepalings van die Bybel. Lees die Bybel en leer hoe om die regte keuses te maak, sodat jou lewe bestuur kan word deur God. Dan sal jou lewe van blydskap begin oorstroom, sodra jy geleer het hoe om op God te vertrou.

Ps 121; Ps 17; Jes 43; Ps 126; 1 Kor 5:6; 2 Kor 4:17

C:\Documents and Settings\user\My Documents\webcite\Artikels om te pebliseer vir kerk
ONS SENDING OPDRAG:

Johannes 16:13 – 15 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.
14. Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.
15. Alles wat die Vader het, is myne; daarom het Ek gesê dat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.

In hierdie verse word daar vir ons verduidelik dat die Heilige Gees ons sal lei in die waarheid. Ons weet dat die Heilige Gees in ons leef en ons God daardeur moet verheerlik deur te luister na die Heilige Gees, omdat Hy aan ons gee wat Jesus aan Hom gegee het.
ñ Sendeling is iemand wat gestuur word om ñ belangrike opdrag uit te voer. Die taak wat aan ons gegee is,
is om dissipels (volgelinge) vir God te maak. Ons is die boodskappers van die woord. Dit is ñ groot en belangrike opdrag. Elke mens wat gebore word het klaar die potensiaal om ñ disippel vir Jesus te word.
As jy Hom aanneem en die Heilige Gees in jou lewe toelaat kan jy ñ sendeling vir Jesus word as jy Sy stem hoor. Jy het die mag ontvang om ñ kind van God genoem te kan word die oomblik toe jy hom aangeneem het. As kind van God het jy deel aan die Koninruik en die Boodskap van die Koninkruik van God. Die boodskap van die Koningkruik van God is dit wat God wil hê ons moet doen; die wil van God. Wat moet ons doen om volens die wil van God te leef? Ons moet verteenwoordigers word van Jesus sodat God die Vader daardeur verheerlik kan word. Die Heilige Gees sal ons lei in die waarheid en daarvolgens sal ons leef.

Efesiërs 4:1 Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is,

Elkeen van ons het ñ genadegawe ontvang en dié gawe is deel van die liggaam van Christus. Jy is deel van die liggaam van God as jy die gawe wat Hy vir jou gegee het uitleef en as eenheid saam werk (Efesiërs 4:1-16).
Om ñ eenheid te vorm vra dit van ons om in vrede te leef met mekaar; om dit reg te kry vereis dit sekere eienskappe om vrede te handhaaf..

Efesiërs 4:2 – 3 met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede.

Daar is net een God, een Gees, een Woord, een Waarheid en een Liggaam van almal en wat in almal is vir een roeping en een geloof met een hoop vir almal, danksy Jesus (Efesiërs 4:6).
Geestelik is ons besig om die liggaam van Christus op te bou sodat ons (christene) die liggaam van Jesus kan opvaar na die hemel. Jesus het gekom en vir ons die waarheid gebring; die boodskap vir ons agter gelaat. Hy is die hoof van die Liggaam wat vir ons die kennis gebring het. Ons is soos die senuwee selle van die liggaam en as ñ senuwee sel is dit jou verantwoordelikheid om die boodskap wat aan jou oorgedra word ook oor te dra aan ander (Johannes 15:10). Jou hand word beveel deur jou verstand, maar tussen jou hand en verstand is senuwees en sonder die volle samewerking van die senuwees kan jou hand nie efektief sy opdrag uitvoer nie. Jy is deel van die senuwee skakels en daar word van jou algehele samewerking vereis (Johannes 20:5). Die kerk kan net opvaar as die volle liggaam van Jesus opgebou is. Jy het jou funksie in die liggaam en die funksie wat jy ontvang het is die genadegawe wat Jesus aan jou gegee het toe Hy opgevaar het. Of jy verantwoordelik is vir die herstel (gebroke mense weer op die regte pad kry), groei (verkondiging), gesondheid (voedsel vir die gees), immuniteit (stryd teen die bose) en watse verantwoordelikhede daar nog mag wees, net jy sal weet wat jou gawe is die dag as jy onverdeelde trou begin gee aan God se opdrag in alle areas van jou lewe volgens die gawe wat jy ontvang het
(Efesiërs 4:7 – 10).Romeine 13 -18: Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.
14. Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?
15. En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!
16. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het gesê: Here, wie het ons prediking geglo?
17. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.
18. Maar ek sê: Het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker! Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde.

As jy deel is van die liggaam van Christus is die prys vir jou lewe klaar betaal toe Hy aan die kruis gesterwe het, sodat jy ñ kind van God genoem kan word. Die Here is groot en getrou en almal wat Hom aanroep en in Hom glo sal gered word en niemand sal teleurgestel word nie (Romeine 10:11 – 13).

Romeine 10: 8 – 9 Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig:
9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;
10. want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.

As jy glo sal geregtiheid (regverdigheid en ander christelike eienskappe) die beginsel van jou lewe word om rusie te vermy en so liefde teenoor ander te openbaar en daardeur deel te wees van die eenheid van christenskap. Glo en bely (openlik verklaring van geloof) jy dat God Hom uit die dode opgewek het (Johannes 11:26)?
Het jy al met God gepraat en vir Hom gesê hier is ek Here, ek glo dat U Jesus uit die dode opgewek het?

As jy reeds dít gedoen het is dit jou opdrag om nou te begin om die wil van Jesus uit te leef. Dit beteken dat jy mense sal help om gered te word, want dit is die opdrag wat aan ons gegee is (om die wil van God bekend te maak aan die wêreld). Moet niemand wegwys wat jou hulp soek om op die regte pad te kom nie.
As jy nog nie die Here aangeneem het nie stel ek voor jy gaan praat met iemand wat jy weet ñ kind van God is,
moenie skaam wees nie. Dit is hulle opdrag om mense wat nie die Here ken nie aan Hom voor te stel.
Daarom is dit so belangrik om die beeld van Jesus uit te leef, sodat ons as voorbeelde vir die wêreld dien.

Efesiërs 4:11 - 15 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus
totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;
sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring;
maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus,

Mag die Here met elk een van julle wees, sodat elkeen van ons getrou kan wees aan die opdrag om volgelinge vir Hom te maak.


Your Words

Watch your “Thoughts,”
they become words;

Watch your “Words,”
they become actions;

Watch your “Actions,”
they become habits;

Watch your “Habits,”
they become your character;

Watch your “Character,”
they become your “Desteny”

So… To prevent any obstacles…

Get out of your own way and allow God to lead you!!
Enjoy every minute you live!!
The only time you will ever get to enjoy that minute is at that moment!!


Waarvoor ek bid:

1. Laat U werk vir ons duidelik word en U grootheid vir ons kinders. (Psalm 90:16)

Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. (Psalm 90:12)

2. Jabes se Gebed:
“AS U MY RYKLIK SEËN EN
MY GRONDGEBIED VERMEERDER EN
U HAND MET MY SAL WEES EN DIE ONHEIL AFWEER, SODAT MY GEEN SMART TREF NIE!” EN GOD HET LAAT KOM WAT HY BEGEER HET.

 Stort aseblief U seën ryklik oor my uit;
 Seën my met die eienskap van volharding, asb Here.
 Vergroot my grondgebied en
 Laat U hand met my wees
 Sodat geen smart my tref nie.
 Hou my Nederig in alles al bereik ek baie.

Here help my om nederigheid binne my te bewaar soos ñ kosbare geskenk, maar help my asb ook om dankbaar te bly vir komplimente. Leer my asb. om op die korekte manier op komplimente te reageer, sodat ek nogsteed U Naam daardeur sal hoog hou en nooit my nederigheid prysgee nie.
Ek weet dit is belangrik om met danksegging te reageer op ñ komplement, sodat mense nie sal heuwer om my wee te komplementeer nie. Maar Leer my asb. om te antwoord soos wat dit U pas Here.

3. Familie en friende: Name en waarvoor.

4. Ander christenne se oë sal oop gaan vir die waarheid. Dat ons nogsteeds gehoorsaam moet wees aan die woord.

5. Dat hulle sal verstaan hoe werk die genade gawe wat aan ons geskenk is deur Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het sodat ons die Heilige Gees kan ontvang.

Seën inter aksie christelikke groepe wat U woord verspry sodat dit moontlik kan bly vir hulle om U woord te verkondig.

Genees ook asb. as dit U wil is die siekkes volkome. (Noem hulle)

6. Here maak asb. U beginsels deel van my lewe, sodat ek dit nooit sal vergeet nie.


Laste. Mag dié God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle Sy wil kan doen. Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid! (Hebreërs 13:21)

8. Ek gee my hele menswees oor aan U, ek gee my hele liggaam en wil vir U om daarmee te maak soos U wil. Want U is my God en ek weet ek is veilig by U.

9. Help my om in lyn te kom met U voorskrifte, sodat ek U pad sal ken en versterk sal word om die pad wat U vir my gekies het voluit te loop.

10. Maak my asb. gehoorsaam aan U opdragte soos wat U vir koning Dawid gehoorsaam gemaak het aan U woord, sodat ek in oorwinning kan lewe.

11. Gee my asb. ñ goeie begrip vir alles wat ek hoor, sien, proe, ruik en beleef geestelik, fisies en emosioneel.

12. Here Jesus, maak asb my oë oop, sodat ek kan sien wat U plan vir my lewe is, sodat ek tot U beskikking kan wees. Ek weet ek kan nie meer verwag van die Gees, as ek nie met die klein goeikies vertrou kan word nie, daarom
help my om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees. Ek weet dat dit van my geloof sal vat om aan die vereiste te voldoen. Here, ek glo dat die Heilige Gees binne my leef, want ek is ñ tempel en ek dank U dat Hy, die Heilige Gees binne my lewe.

13. Leer my om te volhard in elke enkelle aspek wat ñ positiewe efek op my lewe het.

14. Here, moet my asb. nooit verlaat nie (Voetspore in die sand).
Jesaja 55:6
Soek die HERE terwyl Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy naby is.
Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. ñ Pragtige deel is vir my afgemeet, ja wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ken die Here in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat wandel (Spr. 3:6).Dit bid en vra ek as dit U wil is Here.

Amen. Laat U wil geskiet,
want ek weet my lewe is veilig in U hande.


Die waarde lê in jou gesindheid

Opsomming:

1. Die seën in jou lewe hang af van die gesindheid waarvolgens jy redineer en aksie neem.
• ñ Kort voorbeeld om ñ verkeerde gesindheid te verduidelik.
• Met die verlange om ons geestes oë oop te maak, help dit om ñ begeerte te hê om die geheime van die woord raak te sien

2. Jy is die een wat kies wie saai in jou lewe en aan watter saad jy aandag gee
• Maak ñ pint daarvan om die woord te verstaan.

3. Volharding.
• Geloof en wysheid.

4. Hoe roem ñ christen?
• Wanneer jy roem, roem op ñ christelikke wyse sodat die krag van Christus in jou kan woon.

Inhoud:

1. Die seën in jou lewe hang af van die gesindheid waarvolgens jy redineer en aksie neem.

• ñ Kort voorbeeld om ñ verkeerde gesindheid te verduidelik:

Stel jouself voor ñ boemelaar kom beedel by jou geld en jy gee vir hom R10 .
Na die goeie daad wat jy gedoen het is jy vreeslik spyt en jy dink vir ñ oomblik daaroor na.
Jy kom toe tot die gevolgtrekking dat jy iets beters met die geld kon gedoen het, maar jy dink ook dat dit nou nie meer saak maak nie, want jy sal geseën word vir dit wat jy op so ñ manier weg gee. Gelukking werk dit nie so nie, kom ek verduidelik hoekom ek so sê: Ons God is regverdig, dit maak nie saak hoeveel geld jy het om ñ verskil mee te maak nie. Gelukkig kyk God na ons gesindheid waarmee ons gee.

Matteus 6:1 – 4

1. Pas op dat julle nie jul liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie; anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie.
2. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar Ek sê vir julle, hulle het hul loon weg.
3. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie,
4. sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.

Toe jy vir daardie boemelaar gehelp het moes die geld wat jy gespandeer het, vir jou die beste manier gewees het waarop jy jou geld kon spandeer. As jou gesindheid reg was sou die geld wat jy gebruik het vir jou vreugte gekoop het. Die geld wat jy gespandeer het sou vir jou die beste beleging gewees het, die beste van alles is dat die geleenthede vir ons beskikbaar is.
Nog ñ seën wat saam met die gesindheid van vrygewigheid kom is om nuwe geestelikke oë te ontvang wat baie meer raak kan sien as wat jy ooit jouself sou kan verbeel (Matteua 13:10-17). As jy die waarde van die vorige sinnetjie raak gesien het na die eerste keer wat jy dit gelees het en dadelik ñ opgewondenheid binne in jouself ge-ervaar het; beteken dit dat jou oë reeds ñ bietjie oop gegaan het.


• Met die verlange om ons geestes oë oop te maak, help dit om ñ begeerte te hê om die geheime van die woord raak te sien

Spreuke 2:1 – 5

1. My seun, neem aan wat ek jou sê, maak wat ek jou voorskryf jou eie,
2. hou jou ore oop vir die wysheid, span jou in om te verstaan.
3. Roep insig by, vra na gesonde begrip.
4. Soek dit soos jy silwer sou soek, spoor dit op soos ñ verborge skat.
5. Dan sal jy weet hoe om die Here te dien, sal jy ondek wat dit is om God te ken.
6. Dit is die Here wat die wysheid gee, uit Sy mond kom die kennis
en die insig.

Slegs God kan ons oë open en daarom is dit ontsetend belangrik om vir die Here tevra om jou oë oop temaak elke keer as jy iets nie verstaan nie. Strewe om te verstaan en gaan op jou knee voor die Here en vra vir Hom om lig op die onderwerp te skyn. Gaan met die verwagting op jou knee om die antwoord te ontvang. Die Here belowe vir ons in Jakobus 1:5 -6 dat ons wysheid sal ontvang as ons daarvoor bid met geloof
(As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar ñ mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos ñ brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word).

Hou die Bybel voor jou en lees weer. Geestelikke oë sal baie blydskap in jou lewe bring en vir jou die vermoë gee om die waarde van sekere voorwerpe wat jy geestelik raak sien te kan besef. Die opgewondenheid binne jou sal groei soos jou geestelikke oë meer begin sien.
Dit is ñ seën om ñ christen te wees en dit is iets wat jy vinnig sal besef. Liefde, vreugde, vrymoedigheid, vrygewigheid, standvastigheid, volharding, wysheid en oorvloedige seën word gesaai in christene se lewens. As jy met die eienskappe geseën wil word moet jy begin werk aan jou geestelikke oë, want vir die saad van die woord om te val op die grond van jou lewe moet jy eers kan sien. Probeer om dié beginsel te verstaan, want dit kan baie help om jou geestelikke oë te open.

2. Jy is die een wat kies wie saai in jou lewe en aan watter saad jy aandag gee.

• Maak ñ pint daarvan om die woord te verstaan.
Matteus 13:3-9

Ek smeek by wie ook al hier lees om nie die boek neer te sit voor jy nie dié beginsel verstaan nie. Kom ek verduidelik:
ñ Saadjie wat gesaai word in jou lewe is soos ñ onderwerp, soos dié onderwerp waarmee ons nou mee besig is (Die seën in jou lewe hang af van die gesindheid waarvolgens jy redineer en aksie neem = Saadjie). Die onderwerp is die saadjie, sodra jy die onderwerp begryp, sodra jy dít verstaan wat jy hoor of geestelik raak sien, sodra dit gebeur word die saadjie in jou hart gesaai. As jy weet hoe waardevol daai saad is, sal jy baie virsigtig wees hoe jy dit hanteer.
Die saadjie wat die Heilige Gees nou in jou lewe plant is om te kyk na jou gesindheid. Sodra jy dit regkry om te begin oplet hoe jou gesindheid teenoor ander is, is jy besig om die saaidie wat nou gesaai is te versorg.
Sodra jy van die ou gesindheid afskeid geneem het en ñ nuwe gesindheid aangeneem het, is jy besig om vrug tedra. As jy baie mooi daaroor gaan dink sal jy besef dat die saad wat jy ontvang wanneer jy Bybel lees of kerk toe gaan, nie sommer enige saad is nie. Die boodskap wat ek wil hê ons moet verstaan is dat ons die saadjie moet versorg, want anders sal dit nooit vrugte dra nie en jy sal nooit die volle waarde van daai saadjie geniet nie. Daar is sekere goed wat jy kan doen om die saadjie te versorg en daar is sekere goed wat jy kan doen om die saadjie te vernietig. Jy is die een wat kies watse saad kry aandag in jou lewe en jy is ook die een wat kies wie saai in jou lewe.
Jy kan kies dat God die saaier is of die duiwel.Gelukkig bly die keuse by ons; hou op om aandag te gee aan al die saadjies wat die wêreld in jou lewe saai en begin aandag te gee aan die saadjies van die lewende Woord. Kies God as jou Saaier, want onthou; wat jy saai sal jy maai. Doen dit en God sal die saaier in jou lewe word. Jy moet net sorg dat die regte saad versorg word.
Wanner die saad van die wereld (onkruit) versorg word en die meeste aandag in jou lewe geniet sal dit die vrugte wees wat jy gaan pluk ( Bitter, onaangenaam en giftig). Versorg die goeie saad en geniet die goeie vrugte ( seën ) wat daarmee saam gaan. Onthou net altyd dat ons geseën word sodat ons, ons medemens ook kan seën.

3. Volharding.

• Geloof en wysheid.
Jakobus 1: 2 – 8

2. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom,
3. want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard.
4. En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming.
5. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.
6. Maar ñ mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos ñ brander in die see wat deur die wind aangelaag en heen en weer gedryf word.
7 – 8. So ñ mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie.

• Die produk van geduld en uithou vermoë is die belofte van God:
Hebreërs 5: 11 – 14; 6: 1 – 12
Waarskuwing teen afvalligheid:

5. 11. In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle sotraag is om te leer.
12. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderig. ñ Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie.
13. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog ñ kind,
14. Vastekos is vir grootmense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei.

6. 1. Laat ons nie stilstaan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fondament lê deur te praat oor die bekering uit ñ leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof in God,
2. die leer van die doop en die handoplegging, die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie.
3. Ons sal dus verder gaan as God dit toelaat.
4. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees,
5. die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het
6. en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulleself kruisig hulle immers weer sie Seun van God en maak hulle Hom in die openbaar tot ñ bespotting.
7. Dit is soos met grond wat die reën indrink wat dikwels daarop val. As dit bruikbare gewasse voortbring vir dié wat dit bewerk, word dit deur God geseën.
8. Maar as dit doringstruike en dissels oplewer, is dit waardeloos en is die tyd naby dat God dit vervloek. Die uiteinde daarvan is die vuur.
9. Maar, geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor julle oortuig van beter: dat julle gered sal word.
10. God is nie onregverdig nie: Hy sal julle werk nie vergeet nie en ook nie die liefde wat julle vir sy Naam betoon het deurdat julle julle medegelowiges gedien het en nog dien nie.
11. Dit is ons vurige wens dat elkeen van julle end-uit dieselfde ywer as vroeëraan die dag sal lê totdat die dinge waarop julle hoop, vervul is.
12. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van dié wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het.

4. Hoe roem ñ christen?

• Wanneer jy roem, roem op ñ christelikke wyse sodat die krag van Christus in jou kan woon.
2 Korintiërs 12: 6 – 10

6. Want as ek sou wil roem, sou ek nie ñ dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat; maar ek laat dit ná, sodat niemand my hoër mag skat as wat hy van my sien of wat hy van my hoor nie.
7. En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my ñ doring in die vlees gegee, ñ engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie.
8. Hieroor het ek die Here drie maal gebid, dat hy van my sou wyk.
9. En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan waan.
10. Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus


Volharding in die geloof

Hebreërs 10:32 – 39

32. Dink terug aan vroër dae toe God julle tot die lig gebring het, hoe julle in die stryd staande gebly het toe julle baie moes ly.
33. Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak en deels het julle gely omdat julle julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het.
34. Julle het met die gevangenes meegevoel gehad, en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar omdat julle geweet het dat julle ñ besitting het wat beter en blywind is.
35. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie: dit hou groot beloning in.
36. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het.
37. Nog net “ñ kort, kort tydjie, en Hy wat kom, sal kom en nie talm nie.
38. En wie deur My vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe; maar as hy terugdeins, het Ek aan hom niks meer nie.”
39. Maar ons is nie van dié wat terugdeins en verlore gaan nie; nee, ons glo en ons sal lewe.

Geloofsvertroue is een van jou geestelikke besittings waaraan jy konstante on ophoudende aandag en versorging moet gee. Geloofsvertroue hou werklik waar groot beloning in en ek het dit eers besef toe ek minder aandag daaraan begin gee het en uiteindelik dit verloor het.
Dit het met my goed gegaan a.g.v. my geloofsvertroue en toe dit nie meer met my so goed begin gaan nie het dit onder my aandag gekom dat my geloofsvertroue ook nie meet so sterk is as wat dit was nie. Wanneer ons nie aandag aan ons geloofsvertroue gee nie is dit ñ goue geleentheid vir die duiwel om ons geloofsvertroue te probeer van ons af steel. Gelikkig kan hy dit nie regkry nie, want dit is ñ keuse wat ons maak, want ons kan kies of ons
ons geloofsvertroue wil versterk en konstant daarop wil bou en of ons die duiwel die geleentheid gaan gin om stikkies uit ons geloofs vertroue te laat byt. Die keuse bly by ons onthoe dat geloofsvertroue ñ kragtige wapen is teen die satan en hoe jy dié wapen versorg hang van jou af. Wanneer jy kies om die duiwel die geleentheid te gee om skade aan jou geloofsvertroue aan te rig, sal hy die geleentheid aangryp. Daarom beroof jy jouself van groot beloftes van God se woord, omdat geloofsvertroue een van die vereistes is vir die wonderlikke beloftes van die woord (Heb 10:35).

Wanneer jy die guns van hierdie beloftes vir die eerste keer eers ervaar het a.g.v. jou volharding in jou geloofs vertroue sal jy vinnig agterkom wanneer hierdie gins eweskielik ontbreek. Dit is wat met my gebeur het en dit het my ontstel, want ek kon nie verstaan hoekom die gins in my lewe eweskielik ontbreek het nie. Elke dag het ek probeer dink wat ontbreek in my lewe, sodat ek die vout kon regstel. Die Bybel wat vir my oopgesluit was was eweskielik gesluit en dit het my angstig gemaak. Ek het later besef toe ek eers ñ bietjie van my tyd begin op offer het en weer begin glo het dat God my uit enige situasie kan red dat God my gered het uit my situasie.

Begin met geloofsvertroue te leef en jy sal sien hoe wonderlik en groot God se krag is. God het die wereld wonderlik gemaak en op so ñ manier geprakseer wat die mens se logiese manier van dink tebowe gaan en wat geen mens op hierdie aarde ooit sal kan verstaan nie.

• Spandeer tyd met ander mense om hulle lewens te verander en jou lewe sal verander en jy sal tyd hê vir jouself. Offer tyd op en jy sal altyd genoeg tyd hê.
• Deel uit aan mense wat in nood is en jy sal altyd genoeg hê.
• Deel liefde uit en jy sal altyd genoeg daarvan hê.
• Wees nederig en jy sal verhef word en wees hoogmoedig en jy sal verneder word.

Dit maak nie sin as jy kyk na die bg. pinte nie, maar die Bybel sê vir ons:
Prediker 11:1: Werp jou brood uit op die water, want ná verloop van baie dae sal jy dit vind.
en so het God die wereld gemaak.

Hebreers 10:35 – 36
35. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie: dit hou groot beloning in.
36. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het.
37. Nog net “ñ kort, kort tydjie, en Hy wat kom, sal kom en nie talm nie.
38. En wie deur My vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe; maar as hy terugdeins, het Ek aan hom niks meer nie.”
39. Maar ons is nie van dié wat terugdeins en verlore gaan nie; nee, ons glo en ons sal lewe.


Onfoltooid! Net rofweg:

Jy bepaal die positiewe trugvoering in jou lewe:

Al die energie wat jy absorbeer deur die dag tewyl jy met mense praat kan jy verander om positief te wees.
Stel jouself voor dat iemand by jou kom skinder oor iemand anders voor ander mense en jy verdedig die persoon wat nie daar is om homself te verdedig nie.
Die persoon wat die storie aangedra het sal heel moontlik sleg voel dat hy in die eerste plek die storie oorvertel het. Die meeste mense wat jou gesien die ander persoon verdedig het sal nie daaraan dink om negatiewe sories by jou aantedra nie. Jy skakel self negatiewe geselskap uit jou lewe. Jy verander hoe mense gaan optree voor jou en saam met wie jy praat. As jy skinder en negatiewe opmerkings van ander mense maak, trek jy negatiewe geselskap aan en stel jouself bloot aan negatiewe geselskap en tien teen een mense wat oor jou ook sal skinder by ander mense.

Jesus self het gesê : Dit is nie wat jy by jou mond inneem wat jou onryn maak nie, maar wat by jou mond uit gaan wat jou onryn maak. Wat die hart van vol is loop die mond van oor.

As jy nie die goeie goet in mense se lewens raaksien nie is jy blind. Sien die goeie raak en ander sal die goeie in jou raaksien en vice versia.

Programmeer die mense met wie jy praat sodat hulle positief word. As jy weer met daardie persoon te doen kry, kry jy te doen met ñ positiewe persoon.
Hoemeer mense jy kan positief kan programmeer, hoe sterker word jou programmeerings vermoë (hoe meer positiewe mense trek jy aan en hoe beter is die motiveering).
Hoe beter kan jy jouself ook beïnfloed, omdat jy ware stories kan gebruik as motifeering.
 Natuutlik gaan jy daarin glo, omdat jy self die bewyse beleef het.

Hanteer jou naaste soos jy self gehanteer sou wil word.

Deur dit wat jy sê kan jy die komentaar wat jy nie wil hoor nie uit jou lewe uit sif.


Ons plig as Christen lei tot die voordeel wat ons ontvang:

Opsomming:

1. Dit waarvoor jy vra sal jy ontvang
• Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.
• Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.

2. Die uitwerking van die woord.
• Die woorde van God is nie mense woorde nie en as jy dit aanneem en glo sal die uitwerking daarvan getuig (1 Tessalonisense 2:13). (VOLTOOI! NB!)
• Heerlikheid van die goddelike Woord.

3. Die gesindheid van ñ christen.

Inhoud

1. Dit waarvoor jy vra sal jy ontvang:

• Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

Filipense 4:4 – 7

4. Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!
5. Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby.
6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.
7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Hier is ñ baie belangrikke eienskap wat ons kan ontvang, maar wat van ons twee vereistes stel:

o Wees inskiklik (toegewend, gewillig, bereidwillig, meegaande en handelbaar) teenoor jou naaste en
o Leer hoe om in gebed met God te kominikeer en te vra wat jy nodig het
(vers 6).
Die wonderlikke eienskap wat ons ontvang word beskryf in vers 7. As jy al ooit gevoel het daar kom gedagtes van haat en wraak by jou op. Maar dit voel asof jy geen beheer daaroor het nie, jy kan nie help wat by jou gedagtes opkom nie. Dan het jy dié eienskap nodig: 7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.
Moet nie die twee voorwaardes vergeet nie!

• Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.

Matteus 6 vers 30 tot 33

30. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges?
31. “Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie.
32. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het.
33. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.

God voorsien aan ons alle dinge wat Hy weet ons nodig het (Matteus 6:32) as:
o Ons nie bekomerd sal wees oor die dinge nie (Matteus 6:31), want is dit nie dan ñ teken dat ons in Hom glo nie?
o Ons allereers ons beywer vir die koninkryk van God, want dan sal Hy aan ons die dinge voorsien (Matteus 6:33).

2. Die uitwerking van die woord.

• Die woorde van God is nie mense woorde nie en as jy dit aanneem en glo sal die uitwerking daarvan getuig

1 Tessalonisense 2:13.

Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar, soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo.

• Heerlikheid van die goddelike Woord

Psalm 119:1-3, 9, 11, 18

1. Alef. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel.
2. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek;
3. ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel.
9. Bet. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord.
11. Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.
18. Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet.


3. Die gesindheid van ñ christen

Be-oordeling van die wereld teenoor ons as christenne. Hoe kyk die wereld na ons wanneer ons getuig of praat van die grootheid van God?

As jy skaam is om te praat oor Jesus, lewe jy nie dan nogsteeds vir jouself nie?

Moet nie jou naaste be-oordeel nie, hoe kan jou naaste getuig van Jesus as jy klaar besluit het dat hy skynheilig is? Hou op oordeel sodat jy kan baat by dit wat jy dalk kan leer.

Wanneer jy nederig is luister jy ook gewoonlik beter.
Oë wat kyk is volop, maar oë wat kyk is skaars.

Ondersteen jou mede gelowiges. Staan hulle by, veral wanneer hulle die Here se naam groot maak.

Bewaar die woord en die Drie Enige God sal in jou wees. Hoe bewaar mens die woord? Net soos Familie geskiedenis oorgedra word sodat dit altyd veilig sal wees vir die oor vertelling van die geskiedenis aan die volgende geslagte. Die kennis in die Bybel beteken ook niks, wanneer dit nie toegepas word nie. So moet ons die woord bewaar en verspry.

2 Korintiërs 3:5 – 6

5. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God,
6. wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van ñ nuwe verbond te wees…

Die gesindheid van Jesus teenoor valse profete en belangrikke mense wat skeinheilig was: Hy was nie bang om hulle aan te spreek nie. Met alle gesprek gesê: Jesus het gute gehaat. Waar is ons guts?

Dit waarvoor jy vra sal jy ontvang

Filipense 4:4 – 7

4. Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!
5. Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby.
6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.
7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Matteus 6 vers 30 tot 33

30. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges?
31. “Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie.
32. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het.
33. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.


Psa 37:3

3. Bet. Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid,
4. en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.

Matteus 18:19-20

Ons gehoorsaamheid aan die Heilige Gees bepaal die seën wat ons ontvangOns plig as Christen lei tot die voordeel wat ons ontvang

Woorde, sinne, paragrawe en boeke is soos instremente om ons tot ñ beter begrip
tebring oor enige onderwerp.
Wat ek hie mee bedoel is dat ons dit wat ons hoor, lees of aan dink moet gebruik soos wat mens gereedskap sou gebruik. Elke gesegte of brokkie lewins wysheid wat op jou pat kom is soos ñ instrement wat jy optel, solank as wat jy aan daai instrement of stukkie gereedskap vashou is daar sekkere finksies wat jy daarmee kan verig. In hierdie geval gebruik ons die gereedskap om sekkere onderwerpe in ons lewens teverander of te verbeter.
Kom ons maak die vergelyking meer prakties.
Verbeel jouself jy het al die gereedskap wat jy sou nodig hê om ñ ordentlikke stoel en lessenaar te prakseer. Jy kry al die materiaal bymekaar wat jy nodig het, soos hout, gom en skroewe ens. Die gereedskap deel het ons bespreek, maar wat is die materiaal? Die materiaal is onderwerpe in ons lewens wat nog onbewerk of as ek mag sê rou of onfoledig is. As ek elke gereedskap stukkie wat ek in my besit het op die regtemanier toepas om ñ uitstekende lessenaar te bou, het jy iets van meer waarde as die onbewerkte materiaal. As ons geestelik na die vergelyking kyk sal mens sien dat alles tot ons beskikking is. Daar is baie onbewerkte arias in ons lewens en daar sal altyd wees, so geestelikke materiaal is nie ñ probleem nie. Al die gereedskap is vir ons in die Bybel agtergelaat. Om die Bybel net te lees is soos om te kyk na die instremente
en by jouself tedink jy sal daai instremente met gemak kan gebruik. Natuurlik sal
jy beter begryp wat die instramente is as jy hulle eers gesien het, maar
beteken dit dat jy verstaan hoe die gereedskap werk? Sal jy elke moontlikke voordeel
wat die instrament vir jou kan bied besef voor jy nie eers die instrament uitgetoets het nie? En wat help dit jy weet presies wat om daarmee te maak as jy nie fisies iets verander het nie. Ons moet ons christenskap vergelyk met ñ erf wat aan ons gegee word. En al die materiale wat ons nodig het is al reeds daar, omdat ons na materiaal verwys as die situasie is daar volop onbewerkte materiaal. Jou situasie sal ook nie verbeter as jy nie daaraan begin werk nie. Al wat ons moet doen is om in die Bybel te leer hoe om die gereedskap wat aan ons voorsien word te gebruik. Eers gooi jy jou fondament en die gereedskap wat jy daarvoor gebruik is jou keuse. Maar die gereedskap wat jy gebruik bepaal die waarde van die eind produk. Dis mos net logies om tesê dat ñ sterk fondament meer waarde het as ñ swak vondament. Gebruik geloof, eerlikheid, virgifnis en liefde ens. die gereedskap wat jy gebruik is jou keuse, maar kies die beste gereedskap om ñ goeie vondament tegooi. Later begin jy bou, sit die dak op, verf, lê teels, sit matte in en die huis word voltooi. Sien dit in jou geestes oog; jy het ñ pragtigge huis sonder meubels. Nou begin jy meubels te maak. Sien dit alles in jou verbeelding, die mooiste en grootste huis wat jy nog ooit gesien het met die mooiste tuin. Sit trug en verbeel jouself jy sien jou droom huis.

Alles wat jy gesien het was situasies wat jy omskep het om die beste daarvan te maak.
Jy kon dit nie reg gekry het sonder die gereedskap wat jy moes gebruik nie. Die goeie nuus is dat al die gereedskap wat jy nodig het is vir ons in die Bybel. Die plek waar jy dit bêre is in jou hart. Maak seker dat jy nie van dit vergeet nie deur dit gereeld te gebruik, want dan sal jy dit nooit verloor nie. Die materiaal is volop en dis jou keuse of jy daarmee wil vuur maak of dit omskep in iets besonders. Daar is twee tiepe materiale wat ons as christenne mee te doen kry. Klas A en klas B. Klas A materiaal is die situasies in jou eie lewe en Klas B is die situasies van ander mense se lewens. Klas B materiaal is die beste materiaal wat ons kan kry en om dit in die hande te kry moet ons ander mense help met hulle situasies. Die beste van alles is dat as ons vir ander mense help, help ons eintlik vir ons self. Kom ek verduidelik. Daar staan in verskeie plekke in die bybel om ons medemens te help en ons sal vergoed word. As jy jou medemens help met die verwagting om te ontvang sal jy nie vergoed word nie. As jy iemand help wat regtig jou hulp nodig het en na die tyd het jy ñ vreeslikke goeie gevoel van blydskap dat jy kon help, het jy die materiaal waarvoor jy gesoek het ontvang. Wat jy daarmee maak is weer eens jou keuse. As jy kies om vir almal te vertel hoe goet jy is en aan te hou spog daaroor is dit net so goet jy vat daai materiaal en gooi dit in ñ vuur. Klas B materiaal is nie nodig om te bewerk nie, dis ñ bewerkte deel van ñ eenheid. Dit is die tiepe materiaal wat jy moet versamel om iets van waarde tebou. As jy die eenheid voltooi het sal jy die waarde daarvan besef.

Ek glo dis hoe ons skatte in die hemel versamel. As ons mooi gaan sit en dink daaroor kan ons agterkom dat ons nie eintlik vergoed word vir die dade wat ons doen nie.
Maar dat ons wel nodig het om die dade te doen om vergoed te kan word.
Julle wonder seker wat ek nou bedoel, maar verdra my vir nog ñ rukke dat ek kan verduidelik. Ons word eintlik vergoed vir die karakter wat binne ons vorm. Soos ons aanhou om die woord van God te gehoorsaam gaan ons oë al hoe meer oop vir die waarheid. As ons mense oortuig om hulle tot bekering te bring, doen ons dit omdat ons omgee. Ons as christenne wil nie hê ons medemens moet verlore gaan nie, omdat ons die liefde van Jesus in ons harte ervaar. Later besef ons die waarde van al die christelike einskape waaraan ons elke dag besig is om tewerk. As jy die Bybel begin ondersoek sal jy agterkom dat sukses vir jou gewaarborg is in die toekoms as jy die regte eienskappe ontwikkel het (Gaan na die Hoofstuk in die boek : Ons plig as Christen lei tot die voordeel wat ons ontvang.)
Jy word gewaarborg dat jy die eienskappe sal ontwikkel as jy net begin om gehoorsaam te wees aan die woord. Die Duiwel is die vader van die leuns en wil nie hê ons moet geseënd wees nie. Die seën van die Here is vir al Sy kinders bedoel en Sy kinders is gehoorsaam.

Johannes 8:47
Wie ñ kind van God is, luister na die woorde van God. Juis daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie.

Moet nie bang wees nie, want dis hoekom Jesus vir ons gesterf het sodat ons die Heilige Gees kan ontvang. Daarom moet ons ook Lewe deur die Gees.
(Romeine 8:1-17)

Alhoewel ons nie meer met die wet veroordeel word nie is dit nogsteeds belangrik om die wet te onderhou. Die wet is geskrywe as riglyn sodat dit tot ons eie voordeel kan wees. Ons verstaan nie altyd hoekom dit tot ons voordeel is nie, maar dit is. As ons net kyk na die fyt dat ons nie oor ons naaste mag oordeel nie. Hoe kan dit tot ons voordeel wees?
In verskeie plekke in die bybel staan daar dat soos jy oor ander oordeel sal daar oor jou ge-oordeel word. Die Here is regverdig, is dit nie net regverdig om met die selfde maat waarmee jy ander meet self mee gemeet te word nie?
Daarom moet jy jou naaste lief hê soos jouself.


Wees gehoorsaam en trek voordeel

Leer uit jou voute:

Wanneer jy iets doen wat jy weet is verkeerd, verwerf jy vir jouself smart; want jy sal so beproef word tot jy slaag. Tot jy jou les geleer het en weet om die regte besluit te maak. Want andersins sal die gevolge van ñ verkeerde besluit jou bly tref.

ñ Goeie vraag om vir jouself te vra wanneer jy wonder waar die seën in jou lewe is:
Waarna soek jy as jy Bybel lees? Soek jy na guns of soek jy na God?

God is ñ beloner van die wie na Hom soek (Hebreërs 11: 6 AOV).

• Stel jou vertroue in die Here.
Jeremia 17:7-8

• Hoe jy beloon word hang van jou af. Hoe is jou gesindheid?
Jeremia 17:10
Fillippense 4:16 – 19

• Wysheid begin by die dien van die Here.
Spreuke 9:9-10

• Die waarheid sal jou vry maak.
Johannes 8:31

• Seën en word geseën.
2Korintiërs 9:18

• Leef regverdig en jy sal regverdigheid ontvang
Matteus 12:33-36

• Behandel jou naaste soos jouself
Matteus 6:14
Matteus 7:1
Spreuke 11:17

• Liefde is die volle uitvoering van die wet:
Romeine 13:8
Romeine 13:12
Kolosense 2:2-3

• Die nou en die breë pat
Matteus 7:13-14

• As ons die Gees ontvang het moet ons ook volwasse word in die geloog, sodat ons ander kan bedien.
1 Korintiërs 3:1-9

• Om Jesus tevolg:
Matteus 16:24-28

• Beloning van die gelowiges in vergelyking met die ongelowiges.
Matteus 13:24-30 en Matteus 13:36-43

• Wees soos in Matteus 13:23 en word beloon.

• Onderwerp jou aan God en dit sal goed gaan met jou.
Job 22:21-30
Fillipense 4:8 – 9

Ons is bedoel om geseën tewees

• Niks kan ons van die liefde van God skei nie.
Romeine 8:31-39

• Wat jy vra sal jy kry
Matteus 18:19-20
Job 22:27-28 (lees voorwaardes Job 22:21-26)

• Die Heerlikheid wat vir ons wag.
Lewe deur die geloof.
2 Korintiërs 4:16-18
2 Korintiërs 5:1-10

Verkondig die woord

• Die Here sal jou ly deur die Gees om die ware boodskap te verkondig.
1 Korintiërs 2:13 (bl.14)
1 Korintiërs 2:9 (bl.14)
1 Korintiërs 2:10-11 (bl.16)


• Wat is ñ Disiepel?
Johannes 8:31-32
Matteus 12:49-50
Matteus 28:19-20

• Ons moet nie bang wees om die woord teverkondig nie.
Matteus 10:26-30

• Aansporing om Christus te bely
Matteus 10:32-33

• Trek die wapenristing aan en leer hoe om dit tegebruik.
Efesiërs 6:10-20

• Beloning vir die wat die boodskappers van Jesus ontvang.
Matteus 10:40-42

Metodes vir voorspoed danksy die woord:

Opsomming:

1. Liefde
• Liefde is die heel belangrikste en kragtigste wapen en sleutel van die woord.

2. Gehoorsaamheid
• Dink dag en nag oor die wet.
• Die tien gebooie.

3. Maak jou wil God se wil deur jouself volkome aan Hom te gee:
• My gehoorsaam te maak aan U wil;
• My te ly;
• My te vorm;
• My te stuur en
• Om met my te doen net wat U wil.

4. Vertrou volkome op die Here (Spreuke 3:5).
• Hebreërs 13:5 – 6

Inhoud:

1. Liefde:

Liefde is die heel belangrikste en kragtigste wapen en sleutel van die woord.
Wees vir God die liefste en moet niks liewer hê as vir Hom nie.
Jy sal voorspoed behaal in enige iets waarvoor jy lief is, as dit ñ persoon is, sal jy voorspoed hê in die verhouding met daai persoon (daarom kom liefde van twee kante af). As dit ñ talent van jou is en jy is lief vir dit sal jy met watse talent dit ook al mag wees verbeter. Onthou net dat liefde ook aandag nodig het. Liefde is ook ñ saaidjie wat versorg moet word sodat dit eendag kan vrug dra.
Toets jou nuwe verwagting met die woord, as die verwagting reg is voor God sal dié metode werk.

Voor jy sal verbeter in enige iets waaraan jy kan dink moet jy eers vir jouself vra:
Het ek dit lief? As die andwoord Nee is kan jy daaraan werk om dit te verander. Skep eers ñ liefde daarvoor. Sorg dat jy alleen is en kyk elke ogend vir jouself in die spiël en sê vir jouself waarvoor jy lief is, kies oortuigende woorde. Som jou verwagting op in ñ sinnetjie wat nie langer is as 15 tot 20 woorde nie. Spandeer 5 min per onderwerp en praat hard genoeg dat jy jouself kan hoor. Jy hoef nie te glo wat jy sê nie, maar dit sal baie help as jy wel glo wat jy sê. As jy nie glo wat jy sê nie, moet jouself nie vorseer om dit teglo nie. Laat dit aan jou onderbewissyn oor om daaraan tewerk. Gebruik elke ogend dieselfde sinnetjie, want so tel dit krag en momentem op soos ñ sneeu bal wat by ñ berg af rol. Dit is ñ manier van self programering, maarmee jy jouself programeer om anders te reduneer. Na dat jy dit gedoen het sê die volgende vers en glo dit:

Filippense 4:13

Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.


2. Gehoorsaamheid:

Om voorspoedig te wees in alles wat jy doen, is daar sekere vereistes:
i. Vat die wet van die Bybel ernstig op.
ii. Wees sterk en vasberade in die uitvoering van die wet.
iii. Die wet moet die riglyn wees vir dit wat jy sê en doen.
iv. Gaan dink baie mooi oor die wet, doen dit dag en nag en sorg dat dit wat jy doen en sê volgens die wet reg is (Die klem is op dink, dink dag en nag oor die woord).

Josua 1:7 – 8

7. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan.
8. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees.


Eksodus 20: 1 - 17
Die tien gebooie:

1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig:
2. “Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het.
3. (1)Jy mag naas My geen ander Gode hê nie.
4. (2)“Jy mag nie vir jou ñ beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.
Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou God, eis veroordeelde trou aan My.
5. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat My haat,
6. maar Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van dié wat My liefhet en my gebooie gehoorsaam.
7. (3)“Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie.
8. (4)“Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou.
9. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet,
10. maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie.
11. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig.
12. (5)“Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God jou gee.
13. (6)“Jy mag nie moord pleeg nie.
14. (7)“Jy mag nie egbreuk pleeg nie.
15. (8)”Jy mag nie steel nie.
16. (9)”Jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie.
17. (10)”Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie ñ slaaf of slavin, ñ bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.”

3. Maak jou wil God se wil deur jouself volkome aan Hom te gee:

Psalm 37: 3 – 5

3. Bet. Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid,
4. ben verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.
5. Gimel. Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer;

Vind jou vreugde in Hom en Hy sal jou gee wat jou hart begeer.

Gee alles van jou aan God, sodat jou hele menswees aan Hom behoort. Jou wil is nou nie meer jou eie wil nie maar Sy wil. Gaan op jou knee en gee jousdelf aan Hom.
Herhaal dievolgende:
Ek kom gee myself hier en nou volkome aan U, om
• My gehoorsaam te maak aan U wil;
• My te ly;
• My te vorm;
• My te stuur en
• Om met my te doen net wat U wil.
Om die woord van God volkome te verstaan, is dit noodsaaklik om jouself aan Hom volkome oor te gee. Om die woord te verstaan is regtig die moeite werd. As jy eers die woord verstaan kan die saad van die woord ontkiem in jou lewe en jy sal sien hoe jy oorvloedig vrug dra.

Heb 13: 5 – 6

5. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.
6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my 'n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal 'n mens aan my doen?

Spr 3:5

Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.

4. Vertrou volkome op die Here (Spreuke 3:5)

Plaas jou vertroue in die Here en vertrou op Hom en Hy sal jou nie in die steek laat nie.

Heb 13:5

5. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.
6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my 'n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal 'n mens aan my doen?5 Beginsels oor geld: Deur Dr. Ben Boiens.

Luk 16
1 Tem 6:10
Predeker 5:10

1. Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is in die grootste dinge betroubaar.
Wie in die kleinste dinge ontroubaar is, is in die grootste dinge ontroubaar
(Swak rentmeesters).

2. Versuim om getrou te wees met God se geld (alles behoort aan God, selfs die geld wat jy dink joune is behoort eintlik aan God).

3. Versuim om getrou te wees met dit wat aan ander behoort, wat gaan jou keer om getrou te wees met dit waarmee God jou toevertrou.

4. U kan nie toegewyd wees aan Jesus en aangedruif word deur geld nie.

5. Hulle wat ñ belonende klem op geld plaas sal die beginsels van geld uitlag.

Markus 4:19
Verleiding van rukdom.

Job 31:24
Vertroue in God  verplaas  vertroue in geld

1Tem 6:9
Wat sê God: Al die geld behoort aan Hom.
Ons is Sy bestuurders van Sy geld.

• Wees getrou aan God se beginsels en Hy sal jou seën.
• Al maak die mens hoeveel planne, wat die Here besluit staan vas.

C:\Documents and Settings\user\My Documents\webcite\0001 Die Eer aan die Here\007 Ons plig as Christen lei tot die voordeel wat ons ontvang\Beplanning rofweg

Huisves Engile:

Heb 13: 1 – 6

Moet nie na laat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees , het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves.Liefde gekoppel met sukses

Liefde is een van die belangrikste sleutel van sukses vir enige iets. As jy onsuksesvol is in iets, ontwikkel eers ñ liefde vir dit voor jy sukses vewag. As jy die liefde daarvoor ontwikkel het sal jy suksesvol daarmee wees. Dit werk in enige iets so, selfs met negatiewe goet. As jy daarvoor lief is om altyd negatief te wees sal jy later suksesvol wees met meer negatiewe gedagtes. Jy sal suksesvol word met ongeluk. Kies die positiewe en wees lief daarvoor, sodat jy sukses daarvoor sal ontvang.

Goed wat jy nie moet doen nie

C:\Documents and Settings\user\My Documents\webcite\0001 Die Eer aan die Here\008 Goed wat jy NIE moet doen nie

Opsomming:

1. Word eers ryk voor God voor jy skatte vergader op aarde.
• Die gelykenis van die ryk dwaas (Lukas 12:13 – 21)
• Skatte in die hemel (Matteus 6:19 – 21)

2. Moet die Here nie verloën nie.
• Aansporing om Christus te bely (Lukas 12:8 – 12)

3. Moet nie stil bly oor die woord van God nie.
• ñ Waarskuwing teen huigelary (Lukas 12:1 – 3)
• Wie gevrees moet word (Lukas 12:26 – 30)

4. Moenie oor ander oordeel nie.
• Moenie oor ander oordeel nie (Matteus 7:1 – 6).

5. Moet nie onsedelik lewe nie, moet God nie verwerp nie.
• ñ Lewe volkome aan God toegewy (1 Tessalonisense 4:1 – 12).

Inhoud:

1. Word eers ryk voor God voor jy skatte vergader op aarde.

• Die gelykenis van die ryk dwaas :
(Lukas 12:13 – 21)

• Skatte in die hemel
(Matteus 6:19 – 21)

beklemtoon vers 21.

Wees versigtig waar jy jou skatte by mekaar maak. Is dit op aarde of in die hemel? Onthou, daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees (vers 21).

2. Moet die Here nie verloën nie.

• Aansporing om Christus te bely:
(Lukas 12:8 – 12)

3. Moet nie stil bly oor die woord van God nie.

• ñ Waarskuwing teen huigelary
(Lukas 12:1 – 3)

• Wie gevrees moet word
(Lukas 12:26 – 30)

4. Moenie oor ander oordeel nie.

• Moenie oor ander oordeel nie
(Matteus 7:1 – 6)

5. Moet nie onsedelik lewe nie, moet God nie verwerp nie.

• ñ Lewe volkome aan God toegewy
(1 Tessalonisense 4:1 – 12).

1 Tessalonisense 4:2 – 3

2. Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het.
3. Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid.

Lewe heilig en eerbaar saam met jou vrou en moet nie soos heidene met hartstog en begeerte gedrywe word nie (1 Tessalonisense 4:4 – 5).

1 Tessalonisense 4:7 – 8

7. God het ons nie geroep om osedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe.
8. Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net ñ mens nie, hy verwerp God wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het.


Ons beskerming die wapenrusting

Verse wat ons kan gebruik as beskerming:

Filippense 4:7

En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Efesiërs 6:11

Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van
die duiwel.


Gee altyd die eer aan die Here:

Jy sal alles ontvang wat jy nodig het as jy eers besef dat die eer altyd aan die Here behoort. Die Here sal jou waarlik begin seën as Hy sien dat jy nie Sy eer sal misbruik nie.

Filipense 4: 20

Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.

21/07/2006 Fr
Loof die Here in alles wat vir jou uitwerk en jou lewe sal vol van seëninge wees.
Ek het wakker geword met die begrip en ek glo dat dít van die Heilige Gees af kom.

Een van die pryse wat ek betaal vir Sukses:

Matteus 25:20 – 21
En die een wat die vyf talente ontvang het, kom en bring vyf ander talente en sê: Meneer, vyf talente het u aan my toevertrou; hier het ek vyf ander talente daarby verdien.
En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.

Gebruik al jou kennis om ander mense se lewens te seën. God sien hoe ons ons talente gebruik en afhangende van hoe jy dit gebruik, bepaal of Hy jou sal seën deur jou te vertrou met nog meer talente en openbaringe. Leer om ander te dien deur hulle te help met jou kennis. Daar staan geskrywe; behandel jou naaste soos jy wil hê ander jou moet behandel. As jy soek na eer moet jy eers leer hoe om nederig te word en hoe om ander te dien. Daar is genoeg voordeel in die dien van ander mense en as jy die beginsel begin toepas sal jy dit besef. Leer jouself dat die beloning groter is as jy ander wil help om hulle optehef tot hulle voordeel en nie tot jou eie voordeel nie, want die beginsels van ñ christen is anders as die beginsels van die wereld en dit is wat God se Naam so groot maak. Want dan sal jy sien hoe Sy hand in jou lewe begin werk. Die Bybel sê dat geen hoeveelheid werk wat jy uitvoer bepaal wat jou sukses sal wees nie, maar dit beteken nie dat ons moet agteroor sit en wag vir beter dae nie. Wat dit beteken is dat jou toekoms van God afhang en nie van jou eie planne nie. Leer om op Hom te vertrou en nie op jouself nie, want Hy weet wat is die beste vir jou en Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Wees verseker dat as jy wel struikel is dit tot jou eie voordeel, want God bery jou dalk net voor deur jou te versterk vir grote seën in die toekoms.
Matteus 25:24 - 34
24. En die een wat die een talent ontvang het, kom ook en sê: Meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaarmaak waar u nie uitgestrooi het nie; 25. omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. 26. Maar sy heer antwoord en sê vir hom: Jou slegte en luie dienskneg, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaarmaak waar ek nie uitgestrooi het nie. 27. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort, met rente ontvang het. 28. Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat die tien talente het; 29. want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. 30. En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis; daar sal geween wees en gekners van die tande. 31. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit; 32. en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei; 33. en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. 34. Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.
God is baie ernstig oor die beginsels van die Bybel en dit is ons plig om daarvolgins te leef en ook ander mense daarvan bewis te maak. Begin ñ wins te wees vir dié wereld en begin ander te dien, want dan sal jy sien wat dit beteken om ñ geseënde van die Here genoem te kan word.

 Here Jesus, versterk my, sodat ek kan uitgaan met die talente waarmee U my mee geseën het en daarmee te woeker nie net tot voordeel van myself nie, maar dat ek kan leer om dit te gebruik deur ander te help en so U Naam hoog te hou. Amen.

 Is jy ñ skaap of is jy ñ bok?

Hoe om goeie eienskappe te kweek

Wat Nederigheid behels:

Self verheffing:
Nederigheid verwag deskresie oor goed waaroor jy kan spog, want gaan dink daaroor, wanneer jy spog oor iets is dit omdat jy ñ slegte selfbeeld het en so jouself probeer beter te laat voel. Wanneer jy gereeld spog oor jou prestasies moet jy jouself begin ondersoek, want dit beteken daar is iewers vout. Laat dit aan ander oor om jou te komplementeer en wanneer hulle jou komplementeer, gebruik die geleentheid om die Here se Naam te verheerlik.

Ontwikkel ñ self opbouende persoonlikheid:

Het jy al vir jouself die vraag gevra: “Hoekom kry soveel goed my onder?”
Dan is die algemene antwoord: “Die lewe is onregverdig.”
Met die tiepe gesindheid gaan die lewe altyd vir jou onregverdig bly en jy gaan altyd iets hê om oor te kla. Die verskil tussen ñ christen en enige ander normale mens is die manier hoe ons ñ situasie hanteer. Daarom is dit belangrik om geestelik te groei en met geestelikke groei word ook bedoel dat ons moet leer watse optrede christelik aanvaarbaar is teenoor ons mede mens tenspyte van al die negatiwityd wat teenoor jou vertoon word.
Bou jou mede mens op; doen dit onafhanklik van wat hulle aan jou doen. Dit is moeilik, maar die Bybel sê vir ons:


Matteus 5: 44 – 48
44. Maar Ek (Jesus) sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg;
45. sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges.
46. Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie?
47. En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie?
48. Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.

Die volgende vraag wat by jou opkom is heel waarskeinlik: “Hoe kan die goedgesindheid van my optrede teenoor my naaste vir my ñ opbouende persoonlikheid gee?” Wel jou optrede teenoor ander reflekteer trug teenoor jouself vir verskeie redes en ek wil hê jy moet mooi hieroor gaan dink.
Niemand is lus om friendelik te wees teenoor ñ knorpot nie, alhoewel dit nie vir ons onmoontlik is om friendelik te wees nie. Dit is net ñ bietjie moeilikker om friendelik te wees teenoor so ñ persoon. Wees friendelik teenoor almal rondom jou en maak dit maklikker vir mense om friendelik te wees teenoor jou. Meeste mense lyk mar net knorig vir almal, maar eintlik is hulle net omgekrap oor een ding wat hulle pla en dan interpreteer die res van die mense rondom die persoon die situasie heeltemal verkeerd. Die gevolg is dat almal die sogenaamde knorige persoon met dieselfde houding hanteer en die persoon indierek regtig knorig maak vir almal rondom hom. Later word die persoon so emosioneel beïnfloed deur die optrede van ander mense dat hy/sy in werklikheid iemand word wat vir geen rede kwaat raak vir die res van die wêreld.

Jy sien, as jy ñ opbouende persoonlikheid wil ontwikkel moet jy aan jouself begin werk en ophou om die res van die wêreld se voute jou probleem te maak. Die manier hoe meeste mense die probleem probeer oplos is deur hulle self te komplementeer en op te bou sodat hulle beter kan voel oor hulle self en ek blameer hulle nie, maar dit is nie die oplossing nie. Dit kweek hoogmoed en hoogmoed is afbrekend. Deer dié optrede kan jy die situasie vererger en daar is baie redes hoekom, ek gaan net ñ paar noem.
Eerstens is daar baie nadele in self verheffing en dit getuig van ñ swak selfbeeld. Meeste mense hou nie van ñ persoon wat vol van homself is nie en dit veroorsaak dat mense jou verwerp en nie iets met jou tedoen wil hê nie. Self verheffing kan jaloesie veroorsaak wat nadeligge gedrag teenoor jou verwek. Dit begin ñ sieklis van afbreking soos hier bo verduidelik word en die sieklus tel momentum op soos jy aanhou om jouself te probeer herstel deer self verheffing.

Wat is die antwoord en wat sê die bybel? Hoe kan jy die gesindheid van die mense rondom jou verander teenoor jou?
Herstel jou goeie naam nie deur self verheffing nie, maar deur ñ verandering in jou gesindheid en gedrag teenoor ander.

o Eerstens, volg die voorbeeld van Jesus want die Bybel sê ons is meer as oorwinnaars deur Jesus. Laat Jesus leef deur jou en vra jouself gereeld of jy Sy voorbeeld volg. Wanneer jy TV kyk en in plekke in gaan, vra jouself, sou Jesus hie ingaan of na die program kyk? Kan mense die gedrag van Jesus in jou sien? Die beloning en blydskap wat jy ontvang deur op die manier te leef in oorwinning met ñ goeie selfbeeld is baie meer werd as ñ oomblik van plesier in sonde.

o Verkry ñ goeie naam deur jou optrede. ñ Goeie naam kry mens deur mense wat getuig van jou optrede en nie deur jou tong nie, maar deur jou dade.
Soos die spreuk woord sê: “Dade spreek harder as woorde”.

Spreuke 22: 1
ñ Goeie naam is meer werd as groot rykdom, die goeie gesindheid van ander meer as silwer en goud.

Jou naam het elke keer ñ efek op jou lewe wanneer mense van jou praat.
Jou naam is informasie onder ñ netwerk van mense wat jou ken en selfs nie ken nie en die kwalityd van die informasie wat verspry onder die netwerk hang van jou af.
Wees versigtig wanneer jy slegte informasie verspry oor ñ persoon. Wanneer jy nie seker van jou vyte is nie en jy nie ñ persoon ken nie. Moet nie ñ persoon se naam sleg maak nie. Selfs al ken jy die persoon is jy nie veronderstel om so vêr te gaan nie. ñ Persoon se naam is so goed soos ñ lewende wese en as jy van die persoon skinder is jy die een wat besig is om dié persoon se naam dood te slaan met ñ stok. Dit waaroor jy skinder is soos ñ stok wat jy uit deel aan mense om die persoon se naam nog verder te vernietig. Sodra jy die stok eers vir iemand anders gegee het is daar niks wat jy meer aan die situasie kan doen nie, die lot van die persoon se naam is nou in die hande van ander mense aan wie jy die stok oorgedra het en aan wie hulle die stok oordra. Wanneer iemand ooit met ñ stok (skinder storie) by jou aankom is dit jou verandwoordelikheid as christen om die stok in die vuur te gooi. Laat die verspryding van skinderstories by ons as christenne stop. Wys sommer die persoon wat die storie verspry tereg, sodat die storie nie verder verspry nie. Herstel sommer die persoon se naam oor wie hulle skinder as jy kan. God is regverdig en jy sal die loon van jou dade ontvang en die loon vir die onreg wat jy ñ persoon aandoen kan nie iets wees wat in jou guns is nie.

Wanneer mense hoor jy praat van hulle sleg is dit jou naam se beurt om die punch te vat (verskoon asb. die engels). Wie weet of die storie oor jou waar gaan wees? Dit maak nie saak nie, het jy omgegee of die storie oor die persoon oor wie jy geskinder het waar was? Dit is ma net een van die nadele.
Ek glo nie ek hoef verder hier oor te praat nie.

o Herstel die mense om jou en bou die op wie nodig het om opgebou te word. Wees die genesing, die lig en die voorbeeld van die wêreld.

o Hou op om mense aftebreek en sleg te sê, want dit is ñ teken van jaloesie. Wees bly vir die vreugde in ander mense se lewens en hou op om jouself te martel met jaloesie.

o Hou op jaloers wees oor ander. Jaloesie is ñ keuse omdat dit ñ manier van dink is en dit moontlik is om jou manier van dink te kan verander. Daar is nie so iets soos ek kan nie dit help om jaloers te wees nie.

o Die Bybel maak ñ mens se oë oop vir wat werklik gebuir. Sodra ñ mens agterkom dat jy op ñ verkeerde manier geredeneer het en dat jy dit sal moet verander soos hier bo verduidelik is, maak dit dat jy die wêreld in ñ ander lig sien. Dit verander die keuses wat jy normaalweg sou maak en verander so ook jou toekoms. Grou in die woord vir die waarheid en jy sal sien dat jou toekoms sal verander. Die toekoms van ñ christen wat geestelik groei lyk altyd beter, want God hou altyd die beste vir laaste.
A pure mind:

The impact of wisdom on reality,
transmitted by mouth and picked up by the ear,
of the wise who really want to hear,
sorted be the mind and
channeled through filters of experience.

Your mind chooses witch information goes through
the gate ways and portals of wisdom
to which galaxy of information.

The choice of witch information to make part of your creation
depends on the majority attraction to seek out the information equal to itself.

In the long run
if you made the wrong information part of that mental creation
you made a mind that is blind coasing
every thing in you to
tend to physical destruction.

The way you construct the universe inside your mind
determines the way you see life.
Be aware that the way you see life determines
the way you process information.

It forms a cycle
indirectly in control of itself.

Feed the good galaxies,
add mass and colors to the main frain of prosperity.

Through the bad information to the black holes for destruction
place them far away and on there place.

Preserve yourself and the people around you with the truth,
at the end the truth is the purest wisdom.

Allow the mind to construct mental ears that wants to hear.
A trained mind knows that wisdom is directly proportional to reality and
can be used to change the future.

Take care of your mind and your mind will take care of you!

o Wees ñ wins vir mense in nood, want God sal jou op die bestemde tyd vir jou gesindheid waarmee jy mense help, beloon.

o Al die raad in die Bybel is tot jou eie voordeel, volg dit. Soek na eienskappe in die Bybel wat pas by ñ christen soos dankbaarheid, geduld, opregtheid, eerlikheid en baremhartiheid ens. Maak die beginsels van die Bybel deel van jou gesindheid, optrede en reaksie teenoor die wêreld.


Deuternomium 5: 29, 33
29. Ag, as hulle maar so 'n hart gehad het om My te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hul kinders vir ewig goed kan gaan.
33. In al die weë wat die HERE julle God julle beveel het moet julle wandel, sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan en julle die dae kan verleng in die land wat julle in besit sal neem.

C:\Documents and Settings\user\My Documents\webcite\0001 Die Eer aan die Here\011 Hoe om goeie eienskappe te kweek

Belangstelling kweek energie:

Verbeter jou belangstellings en laat jou energie vlakke styg. Wanneer jy jouself besig vind met iets wat jou uitput en sommer net moeg maak; vra jouself die vraag:
Hoeveel stel jy regtig daarin belang, want wanneer ñ mens regtig belangstelling het in dit waarmee jy jouself mee besig hou, sal jy altyd dít met energie aanpak.
o Motiveer jouself hoekom jy daarin belangstel en wat jou voordele na die tyd sal wees.
o As jy leer en jy het nie belangstelling in die vak nie, sal die vak jou altyd uitpit.
o Enige kennis hou voordele in  vind uit wat die voordele vir jou inhou en bou aan jou belangstellings.

Johannes 15:5

“Ek is die wingerdstok; julle die lote. Wie in my bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.”


Vertroosting:


Opsomming:

1. Bekommernisse

Inhoud:

1. Bekommernisse:

• Lees die volgende verse vir hoop:

 Lukas 12:22- 34
Die sorge van die lewe.Leef die lewe wat die Here vir jou beplan

Nuwe omstandighede wat ons beleef
Dinge wat met ons gebeur
Soms vra ons waarom en soms twyfel ons langs die lewenspad
Baiekeer stress ons
Dikwels is ons bly
Soms vra ons “wat nou?”
Baie keer is ons geloof swak en voel ons uitgeput
Baiekeer proe ons die bitter van die lewe en soms die soet
Baiekeer gee ons ,ons probleme vir die Here maar bekommer ons nog steeds

Dit is dan wanneer ons die medisyne uit God se Woord moet gebruik

God se Woord sê

“Neem tog uit Sy Woord onderrig aan, en lê Sy Woorde weg in jou hart” (Job:11-12)

Watter gedagtes koester die Here oor ons?

“Want Ek weet watter gedagtes Ek oor julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot my bid en Ek sal na julle luister” (Jer.29:11-12).

Wat verwag die Here dan van ons?

Om ons begeertes aan Hom bekend te maak

“Wees oor niks besorg nie maar laat julle begeertes deur gebed en smeking bekend word by God en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus.”(Fil 4:6-7)

Wat verwag die Here oor ons gedagtewereld?

“Verder broeders alles wat waar is ,alles wat regverdig is,alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is,bedink dit en die God van vrede sal met julle wees.(Fil 4:8).

Vat soms kanse

“Saai jou saad in die more en laat teen die aand jou hand nie rus nie want jy weet nooit watter een sal geluk nie, hierdie of daardie en of altwee saam goed sal wees nie”(Pred.11:6)
Wanneer omstandighede onbekend is.

“Wie op die wind ag gee sal nie saai nie en wie na die wolke kyk sal nie oes nie” (Pred.11:4)

“Waag soms ‘n kans met ‘n belegging. Wie weet ,dit verras jou dalk nog eendag”( Pred. 11:1 Boodskap)

“ Werp jou brood op die water en na baie dae sal jy dit vind.”(Pred 11:1)

Gaan vol vertroue die toekoms in.

“Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jag die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Jesus Christus” (Fil.3:14).
Lot se vrou het in ‘n soutpilaar verander toe sy teruggekyk het.

“Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou…verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid”(II Tim 4:7).
Ja gee so ‘n bietjie erkenning aan jouself soos Paulus in die vers doen.

Gaan vol geloof die toekoms in.

“Die geloof is dan ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop,’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie”(Hebr.11:11).

“Stry die goeie stryd van die geloof”(I Tim. 6:12)

Gebruik God se wapenrusting.

“Trek die volle wapenrusting van God aan”.(Ef.:13-16)

Verlustig jou in die Here.

“en verlustig jou in die Here, dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer”( Ps 37:4).

“Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en daar aan die wingerde geen vrug sal wees nie, nogtans sale ek in die Here jubel, ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte, Hy maak my voete soos die van herte”.(Hab. 3:17).

Vier fees.

“ Eet jou brood met vreugde.”(Pred 9:7-9)OV

“In sulke omstandighede moet jy jou kos met vreugde geniet en jou wyn met blydskap drink.”( Pred. 9:7-9).


Kom in die sonlig.

“ Verder goed is die lig, en goed is dit vir die oë om die son te aanskou”(Pred. 11:7)
“God is vir ons ‘n son en skild” (Ps. 84:12)

Gaan rus ‘n bietjie by die Here.

Vat ‘n ruskansie langs die lewenspad

“ Kom na My toe almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee”( Matth 11:28)


Moenie gedurig bekommerd wees of vrees nie.

“ Werp al julle bekommernisse op Hom want Hy sorg vir julle” ( I Pertr.5:7)
Want God het ons nie ‘n Gees van vreesagtigheid gegee nie maar van liefde, krag en selfbeheersing. (II Tim.1:7)

God is my krag ,sterkte en skild.

As my kragte min is en ek twyfel.

“ Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.”( Fil 4:13)

“Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.
Die jonges word moeg en mat, en die jongmense struikel selfs, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie ; hulle wandel en word nie mat nie.”( Jes. 40:29-31)


AAN GOD AL DIE EER!
Die gevolge van jou besluite:

Opsomming:

• Wat kan jy doen om jou nageslag te bevoordeel en die sieklus te behou sodat jou nageslag geseënd sal wees?
• Reëls kan omskep word in tradiesie (Sorg dat jou nageslag jou goeie waardes oordra aan hulle nageslag).
• Sorg dat al die slegte, verkeerde en ongeregtighede in jou lewe en jou nageslag se lewens verwyder word, deur op die regte manier volgens die Bybel daar teen oor op te tree.
• Skep maniere om die Bybel te ondersoek en waarop daar gedurend verbeter kan word sodat die metode effektief oorgedra kan word van geslag tot geslag.

Inhoud:

Die besluite wat jy maak beinfloed jou nageslag. Sorg dat jou nageslag bevoordeel word deur jou besluite en optrede.

• Wat kan jy doen om jou nageslag te bevoordeel en die sieklus te behou sodat jou nageslag geseënd sal wees?

• Reëls kan omskep word in tradiesie (Sorg dat jou nageslag jou goeie waardes oordra aan hulle nageslag, want dit is jou verandwoordelikheid om dit wat jy geleer het oor te dra aan jou kinders).

o Wees altyd op soek na iets in die Skrif, want wie soek sal vind. Moet nie net Bybel lees omdat jy ñ christen is nie, soek met ñ honger in jou vir antwoorde tot jy dit gevind het. Dit is hoe ñ christen groei, strewe na geestelikke groei en sorg dat die begeerte om te groei behoue bly in jou familie. Hou op soek na gins en begin te soek na Jesus en Sy wil vir jou lewe, die rede hoekom hy jou geskape het en jou finksie in die wereld, want jy het ñ finksie net soos ons almal hier op aarde geplaas is om te volhard in die wil van die Here. So moet elkeen verandwoordelikheid neem vir dit waarvoor hy hier op aarde geplaas is.

o Sorg dat jy ñ boek of lêr begin waarin jy alle waardevolle beginsels wat jy wil oordra aan jou nageslag in opteken. Lewe dan volgens dié beginsels en wees die voorbeeld vir jou nageslag. Wanneer iets vir jou duidelik word skryd dit neer en maak seker jy leef daarvolgens. Wanneer ñ beginsel vir jou oop maak en begin sin maak skryf dit dadelik neer al is dit middernag en al is jy gladnie in die bui om dit te doen nie.

o Wanneer jy seën koop met jou seninge bly jou gesindheid in daai area van vrygewigheid konstant. Dit is juis afhangende van jou gesindheid of jy geseënd sal wees of nie. Behou ñ konstante opregte christelikke gesindheid deur te volhard in jou geloof en beginsels soos die Bybel van ons verwag. Behou die regte gesindheid en jy sal geseënd bly.

o Wees altyd gehoorsaam aan die wil van God. 2 Corintiërs 10: 4 – 5

o Word gewoond aan vroeg opstaan, wanneer jy opstaan moet dit vir jou ñ plesier wees sodat dit nie erg is om vroeg op te staan nie (opsioneel maar in my familie noodsaaklik).

o Wees nederig want daar staan egter dat wie eerste is laaste sal wees en wie laaste eerste (Matt 10: 3). Besef dat dit anders werk in die geestelikke demensie en dat die geestelikke demensie belangrikker is as die fisiese demensie (Lukas 22: 24 – 26). Want die geestelikke demensie is verewig en die fisiese tydelik.

o Bit vir jou vyand en seën die wie jou sleg behandel (Matt 5:44). Die wêreld mag dalk dink dis lawigheid maar by God is dit wys.

o Bly in die gins van God eerder as in die gins van mense, seën kom van God af en nie van mense af nie. Onthou dit en moet dit nie vergeet nie. Moet dit ook nie ligtelik opvat nie.

o Wees geduldig, kalm en moet nie jaloers word op jou mede mens nie, want dit sal aan jou ñ gesonde toekoms verseker. Spreuke 14: 29 – 30 ñ Geduldige mens is baie verstandig; een wat kort van draad is, stel sy dwaasheid tentoon. ñ Kalm gemoed hou die liggaam gesond; hartstog vreet ñ mens op.

• Sorg dat al die slegte, verkeerde en ongeregtighede in jou lewe en jou nageslag se lewens verwyder word, deur op die regte manier volgens die Bybel daar teen oor op te tree.

• Skep maniere om die Bybel te ondersoek en waarop daar gedurend verbeter kan word sodat die metode effektief oorgedra kan word van geslag tot geslag.

Die krag van die woord wat verkondig word

ONS SENDING OPDRAG:

Johannes 16:13 – 15 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.
14. Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.
15. Alles wat die Vader het, is myne; daarom het Ek gesê dat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.

In hierdie verse word daar vir ons verduidelik dat die Heilige Gees ons sal lei in die waarheid. Ons weet dat die Heilige Gees in ons leef en ons God daardeur moet verheerlik deur te luister na die Heilige Gees, omdat Hy aan ons gee wat Jesus aan Hom gegee het.
ñ Sendeling is iemand wat gestuur word om ñ belangrike opdrag uit te voer. Die taak wat aan ons gegee is,
is om dissipels (volgelinge) vir God te maak. Ons is die boodskappers van die woord. Dit is ñ groot en belangrike opdrag. Elke mens wat gebore word het klaar die potensiaal om ñ disippel vir Jesus te word.
As jy Hom aanneem en die Heilige Gees in jou lewe toelaat kan jy ñ sendeling vir Jesus word as jy Sy stem hoor. Wees gehoorsaam aan die Heilige Gees en al die moontlikhede sal vir jou ñ werklikheid word. Jy het die mag ontvang om ñ kind van God genoem te kan word die oomblik toe jy hom aangeneem het. As kind van God het jy deel aan die Koninruik en die Boodskap van die Koninkruik van God. Die boodskap van die Koningkruik van God is dit wat God wil hê ons moet doen; die wil van God. Wat moet ons doen om volens die wil van God te leef? Ons moet verteenwoordigers word van Jesus sodat God die Vader daardeur verheerlik kan word. Die Heilige Gees sal ons lei in die waarheid en daarvolgens sal ons leef.

Efesiërs 4:1 Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is,

Elkeen van ons het ñ genadegawe ontvang en dié gawe is deel van die liggaam van Christus. Jy is deel van die liggaam van God as jy die gawe wat Hy vir jou gegee het uitleef en as eenheid saam werk
(Efesiërs 4:1-16).
Om ñ eenheid te vorm vra dit van ons om in vrede te leef met mekaar; om dit reg te kry vereis dit sekere eienskappe om vrede te handhaaf..

Efesiërs 4:2 – 3 met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede.

Daar is net een God, een Gees, een Woord, een Waarheid en een Liggaam van almal en wat in almal is vir een roeping en een geloof met een hoop vir almal, danksy Jesus (Efesiërs 4:6).
Geestelik is ons besig om die liggaam van Christus op te bou sodat ons (christene) die liggaam van Jesus kan opvaar na die hemel. Jesus het gekom en vir ons die waarheid gebring; die boodskap vir ons agter gelaat. Hy is die hoof van die Liggaam wat vir ons die kennis gebring het. Ons is soos die senuwee selle van die liggaam en as ñ senuwee sel is dit jou verantwoordelikheid om die boodskap wat aan jou oorgedra word ook oor te dra aan ander (Johannes 15:10). Jou hand word beveel deur jou verstand, maar tussen jou hand en verstand is senuwees en sonder die volle samewerking van die senuwees kan jou hand nie efektief sy opdrag uitvoer nie. Jy is deel van die senuwee skakels en daar word van jou algehele samewerking vereis (Johannes 20:5). Die kerk kan net opvaar as die volle liggaam van Jesus opgebou is. Jy het jou funksie in die liggaam en die funksie wat jy ontvang het is die genadegawe wat Jesus aan jou gegee het toe Hy opgevaar het. Of jy verantwoordelik is vir die herstel (gebroke mense weer op die regte pad kry), groei (verkondiging), gesondheid (voedsel vir die gees), immuniteit (stryd teen die bose) en watse verantwoordelikhede daar nog mag wees, net jy sal weet wat jou gawe is die dag as jy onverdeelde trou begin gee aan God se opdrag in alle areas van jou lewe volgens die gawe wat jy ontvang het
(Efesiërs 4:7 – 10).Romeine 13 -18: Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.
14. Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?
15. En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!
16. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het gesê: Here, wie het ons prediking geglo?
17. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.
18. Maar ek sê: Het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker! Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde.

As jy deel is van die liggaam van Christus is die prys vir jou lewe klaar betaal toe Hy aan die kruis gesterwe het, sodat jy ñ kind van God genoem kan word. Die Here is groot en getrou en almal wat Hom aanroep en in Hom glo sal gered word en niemand sal teleurgestel word nie (Romeine 10:11 – 13).

Romeine 10: 8 – 9 Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig:
9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;
10. want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.

As jy glo sal geregtiheid (regverdigheid en ander christelike eienskappe) die beginsel van jou lewe word om rusie te vermy en so liefde teenoor ander te openbaar en daardeur deel te wees van die eenheid van christenskap. Glo en bely (openlik verklaring van geloof) jy dat God Hom uit die dode opgewek het (Johannes 11:26)?
Het jy al met God gepraat en vir Hom gesê hier is ek Here, ek glo dat U Jesus uit die dode opgewek het?

As jy reeds dít gedoen het is dit jou opdrag om nou te begin om die wil van Jesus uit te leef. Dit beteken dat jy mense sal help om gered te word, want dit is die opdrag wat aan ons gegee is (om die wil van God bekend te maak aan die wêreld). Moet niemand wegwys wat jou hulp soek om op die regte pad te kom nie.
As jy nog nie die Here aangeneem het nie stel ek voor jy gaan praat met iemand wat jy weet ñ kind van God is,
moenie skaam wees nie. Dit is hulle opdrag om mense wat nie die Here ken nie aan Hom voor te stel.
Daarom is dit so belangrik om die beeld van Jesus uit te leef, sodat ons as voorbeelde vir die wêreld dien.

Efesiërs 4:11 - 15 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus
totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;
sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring;
maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus,

Mag die Here met elk een van julle wees, sodat elkeen van ons getrou kan wees aan die opdrag om volgelinge vir Hom te maak.


Lewe met prestasie soos Jesus van jou verwag


Opsomming:

1. Enige iets wat jy graag sal wil bereik is vir jou moontlik om te bereik.

2. Alles gaan oor jou gesindheid; Dit is tot jou eie beswil dat jou gesindheid eers reg is voor God jou seën.
• Nederigheid
• Die efek van hoogmoed veroorsaak skade in jou lewe.
• Jy word nie vergoet vir dit wat jy doen nie, jy word vergoed vir die gesindheid waarmee jy dit doen. Daarom sal jy beloon word as jy mense help sonder voorwaardes.
• Die wil van God maak nie altyd vir ons sin nie, maar dit is wanneer jy God se wil gehoorsaam wanneer jy geseën word met voordele. God se wil is tot jou voordeel al verstaan jy dit nie altyd nie.
• Vir enige aksie is daar ñ reaksie. Dit is onmoontlik dat die een kan plaasvind sonder die ander een.
• Sukses binne christenskap.

3. Hemelse wysheid teenoor aardse en demoniese wysheid.

Inhoud:

Laat Jesus toe om jou persoonlikheid te suiwer, want dan sal Hy jou met meer vertrou sodat Hy jou kan ophef na wat jy verdien. As jy ooit smag na sukses, begin om te lewe binne die beginsels van God. Weisheid begin by die dien van die Here.

1. Enige iets wat jy graag sal wil bereik is vir jou moontlik om te bereik.

b. Sluit jy God in by jou besluite?
c. Hoe graag wil jy dit bereik? As jy niks doen om dit moontlik te maak nie, wil jy dit nie graag genoeg bereik nie!
d. Sorg altyd dat jy naby God bly waar jy ook al gaan en jy kan verseker weet dat jy veilig is by Hom
(By God = Geseënd; Weg van Hom = Onbevoorregd).
e. Bevorder en fokus eers geestelik, want bevordering vir ñ christen kom van God af en nie
van die wêreld af nie.

2. Alles gaan oor jou gesindheid; Dit is tot jou eie beswil dat jou gesindheid eers reg is voor God jou seën.

• Nederigheid

Matteus 20:25 – 28

25. Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesê: Julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen;
26. maar só moet dit onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees.
27. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees;
28. net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie.

Wees eers nederig en erken dat jy niks is sonder God se almagtige hand wat in jou lewe eers moet werk nie.

Filippense 2:5
5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:
6. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie,
7. maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ñ slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word.

As Jesus wat die Seun van God is nederig geleef het voor die helle werel, wie is ons dan om ons hoër as ons medemens aantestel?

En toe Hy as mens verskyn het,
8. het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood,
ja, die dood aan die kruis.

Soms word ons verneder voor mense en dan probeer ons om ons self weer te verhoog bo ons medemens om ons eer te herstel, maar nie Jesus nie, Hy was gehoorsaam deur onder andere te volhard in Sy nederigheid tot in die dood aan die kruis.

9. Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is,
10. sodat in die Naam van Jesus
elkeen wat in die hemel
en op die aarde is,
en onder die aarde is,
die knie sou buig,
11. en elke tong sou erken:
“Jesus Christus is Here!”
tot eer van God die Vader.

• Die efek van hoogmoed veroorsaak skade in jou lewe.

God sal nie vir jou kennis gee as jy dit gaan gebruik om ander mense mee seer te maak nie. As jy dit gebruik om mee te spog sodat jy ander jaloers kan maak beskadig jy jou toekoms. God toets ons deur vir ons baie te gee en te kyk wat ons daarmee sal maak en as jy dit wat Hy vir jou gegee het verkeerd gebruik sal Hy dit van jou af wegvat, maar as jy dit reg gebruik sal Hy vir jou vertrou met meer. Ons weet dat ons nie jaloers mag wees nie. As jy ander mense bewistelik jaloers maak is jy soos ñ instrument in die duiwel se hande!
Jakobus 3:15 - 16
Dié soort wysheid kom nie van Bo nie, maar is aards, sinlik, demonies,
want waar daar naywer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemene dade.
God wil jou omskep in ñ instrument in Sy hande (praat meer hieroor in pint no 3).

Toe ek op skool was, was ek die beste student in my klas. Ek was in HTS Middelburg in klas G2 in metriek. Almal het my altyd kom vra hoe ek dit reg gekry het om so goet te presteer? Dit was vir my elke keer ñ goue geleentheid gewees om die Here se naam groot te maak, maar ek het elke keer die geleentheid laat verby glip. Toe ek uit die skool uit gaan het ek gaan verder swat by TUT Universety of Pretoria (Twané) wat ñ sataliet kampus is in Witbank. Daar het my pinte baie anders gelyk, ek het regtig sleg gedoen en baie vakke gedop. Ek het anders geword na skool, ek het baie meer van myself begin dink en my gereeld met mense vergelyk en probeer dink hoekom ek beter as hulle was. Ek was hoogmoedig ten spyte van my swak pinte. Ek wou mense probeer beïndrik deur die werk wat ek geleer het vir hulle te wys en so erkenning te kry. So het ek erkenning by mense gesoek in plaas daarvan om my lewe op die beginsels van die Bybel te fokus. Ek het agtergekom dat dit die verkeerdste ding was wat ek kon doen en beself dat dit nie ñ manier is waarop God my straf nie, nee, dit is net ñ manier gewees om my gesindheid te kweek. Ek het besef dat ek my gesindheid eers moes reg kry voor God my weer sou vertrou met goeie pinte. Hoe sou ek eer hanteer as ek nog dieselfde mens was? Toe ek eers myself verander het, het dinge eers begin beter lyk vir my pinte. Ek moes eers leer om nederig te word en al die eer aan die Here te gee. Ek moes leer om ander mense te help voor ek weer gestuig het tot op die posisie waar ek weer die beste was in party vakke wat ek gedoen het. Toe het die Here weer stil geword en ek het gewonder hoekom ek so alleen voel asof Hy nie meer daar is nie. Ek het net betyds weer besef dat ek weer die eer verkeerd begin gebruik. Daar word van ons verwag om in alle areas van ons lewens mekaar te dien uit liefde vir mekaar soos ons ons self lief het en altyd die eer vir die Here te gee. Ek het besef om weer gebore te word is om oortegaan na ñ ander leefwyse wat versorg moet word sodat jy ook kan groei in dit wat jy glo. Die Here wil hê ons moet die regte gesindheid (Al die eienskappe en beginsels van die bybel) hê saam met die voordele waarmee Hy ons mee vertrou sodat ons die beste daarvan kan maak. As jy die nuwe voordele waarmee Hy jou vertrou gebruik op die regte manier en so Sy naam verheerlik kan jy verseker weet dat Hy jou met meer sal vertrou. Om dit reg te kry moet jy jou manier van dink verander volgens die beginsels van die Bybel sodat dit God pas.

When you have the desire to master the perfect characteristic or talent you first need to learn how to be humble and to maintain humbleness. Otherwise, even when you succeed, without humbleness you will never be able to hang on to your dreams if they are part of the characteristic or talent you seek. Master the appropriate talents first and prepare for a life of powerful victory. This is impossible without the guidens of the Holy Spirit, amongst allot of other things, he sorts out the order of your priorities, while guiding you to make the right choices. Obedience of his voice will open your ears and in tern open your eyes.

Handhaaf altyd
• Nederigheid,
• Dankbaarheid en
• Opregtheid.

• Jy word nie vergoet vir dit wat jy doen nie, jy word vergoed vir die gesindheid waarmee jy dit doen. Daarom sal jy beloon word as jy mense help sonder voorwaardes.

Jeremia 17:10

Ek, die Here, deurgrond en toets hart en verstand,
Ek laat die mens kry wat hy verdien,
Wat hom toekom vir wat hy doen.

God hou nie van ñ skaal wat nie reg weeg nie, wees verseker dat jy altyd vergoed sal word vir wat jy doen. Maar onthou dat jou gesindheid reg moet wees. Moet nie doen om te ontvang nie, God wil ons leer om in liefde te wandel en daarom gaan dit nie oor wat jy doen nie maar dit gaan oor die gesindheid waarmee jy dit doen. Doen jouself die gins en ondersoek die Bybel sodat jy kan agterkom hoe die gesindheid van ñ Christen lyk. Leef dan volgens die christelikke beginsels en begin die seën in jou lewe te erfaar. Die Heilige Gees is vir ons daar om dit vir ons moontlik te maak.

Filipense 4:16 – 19

16. Ook toe ek in Tessalonika was, het julle meer as een maal iets vir my behoeftes gestuur.
17. Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan:
daardeur word julle self ryker.
18. Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg. Noudat ek van Epafroditos ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God ñ offer met lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig.
19. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.

• Die wil van God maak nie altyd vir ons sin nie, maar dit is wanneer jy God se wil gehoorsaam wanneer jy geseën word met voordele. God se wil is tot jou voordeel al verstaan jy dit nie altyd nie.

Met die regte gesindheid kom al die voordele wat jy nog altyd begeer het. Maar dit alles begin met die manier hoe jy dink. Verander die manier hoe jy dink en jou lewe sal verander.
ñ Baie effektiewe manier om positief te bly tussen al die negatiewe mense rondom jou is om hulle anders te oorreed, want glo my, jy gaan hulle tee kom en jy gaan nie almal kan ignoreer nie. Gebruik dit eerder as ñ geleentheid. Sien dit as een van die grootste geleenthede wat jy kan kry, as jy mooi daaroor gaan dink is dit amper beter as wat jy die LOTTO wen. Kom ek verduidelik: Jy kan uit die hele situasie baie baat. Die persoon wat jou hulp nodig het, moet hom nie weg wys nie want dan is dit net so goed jy gooi jou LOTTO kaarkie in die water (moet asb. nie LOTTO speel nie ek gebruik dit net as vergelyking, sal later meer oor LOTTO praat). Daar is altyd twee kante van ñ saak; die een kant is positief en die ander is negatief. Die persoon wat na jou toe gekom het, fokus net op die een kant (negatiewe kant) van die saak en dis iets wat hy onder jou aandag gebring het. Nou, as jy hom gaan ignoreer of weg wys is dit soos ñ negatiewe saaikie wat hy gesaai het by jou en dit sal by jou ook begin groei as jy nie iets daaraan doen nie.
Die beste manier om die negatiewe saaikie uit jou gedagtes te kry is deur te soek na die positiewe kant van die saak en daar is nie ñ beter manier as om daardie persoon ook so te oortuig nie. Hoe groter die uitdaging is om hom anders te oortuig hoe groter is die beloning wat jy sal ontvang as jy dit reg kry om sy denke te verander. Maar as jy hom nie oortuig nie is die moontlikheid daar dat jy eendag deer ñ soortgelyke situasie kan gaan en dan sal jy dalk nie genoeg daarvoor voorgeberyd wees nie. Dit is nou maar net my opunie, maar ek glo dat God sulke mense op ons pat stuur sodat ons iets daardeur kan leer en so ook onself versterk en voor te bery vir die toekoms sodat ons dan sal kan onthou dat daar altyd iets positief weg kruip agter elke negatiewe situasie. Deur ander te help versterk jy eintlik jouself. Want deur ñ verskil in mense se lewens te maak, word jy voorbery vir die toekoms van jou eie lewe. As hulle kla oor iets negatief, wys vir hulle die positiewe en sit moeite in om wie dit ook al mag wees te oortuig dat die situasie nie negatief is nie. Meeste mense sê altyd dat mens weg moet bly van negatiewe mense af, maar dit is slegs waar as jy al probeer het om sy gedagtes positief te verander en dit nie reg gekry het nie. Wees dan versigtig as hy probeer om jou te oortuig dat die situasie negatief is, in so ñ geval moet jy maar so vinnig moontlik by hom weg kom en daar is niks daarmee vout nie, want jy het jou kant gebring om hom te oortuig en jy beskerm net jouself van die negatiewe saad wat hy saai (Om voor die TV te sit en na negatiewe komentaar te luister is vir moeilikheid soek en in so ñ geval is jou beste verdediging om oor te sit na ñ beter kanaal of heeltemal af te sit). As jy probeer het om iemand positief te oortuig en dit nie regkry nie het jy die negatiewe saaikie darm vernietig in jou eie lewe, maar onthou net een ding; Hoe harder jy probeer om so ñ persoon te oortuig, hoe meer bery jy jouself voor vir die moontlikheid dat jy in dieselfde situasie kan beland as die persoon vir wie jy probeer help het. Die duiwel probeer ons so veel soos wat hy kan weg te hou van die seën wat ons kan ontvang deur ons te laat glo dat negatiewe mense mens aftrek. Dit is net waar as jy hulle toelaat om dit te doen. Onthou, een van die christelikke eienskappe is standvastigheid en dit is ñ eienskap waarmee God sy kinders seën, daarom het ons die mag om negatiwiteid tee te staan. Sorg jy net voor jy by so ñ persoon weg gaan dat jy oortuig is van jou positiewe mening oor die saak al stem die persoon nie met jou saam nie, solank jy anders oortuig is is jy veilig en as jy omgepraat is deer die persoon gaan praat met ñ ander christen met meer ondervinding of word stil voor God en redineer baie versigtig oor die saak. Wees dankbaar as jy die geleentheid kry om iemand se lewe positief te beïnvloed, want as jy die geleentheid kry om die positiewe in so ñ geleentheid raak te sien getuig dit van die grootheid van ons God.
Sien elke negatiewe persoon wat jy tee kom as ñ geleentheid om te groei in jou geloof deur hom te verander, want deur sy denke te verander versterk jy jou denke. Eendag loop jy hom weer raak en dan versterk hy jou weer en herhinner hy jou aan jou eie woorde. Prediker 11:1: Werp jou brood uit op die water, want ná verloop van baie dae sal jy dit vind. Hierdie versie kan jy gerus bêre in jou geestelikke tool box (jou hart), want jy sal sien dat jy dié vers nog baie gaan gebruik in die lewe.
Filipense 2:3 - 4
Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander.
Verander die wereld rondom jou en jy sal sien dat jy in die proses jouself ook verander.

• Vir enige aksie is daar ñ reaksie. Dit is onmoontlik dat die een kan plaasvind sonder die ander een.

As jy biekie kennis het van gemie en jy gooi twee verskillende vloeistowe bymekaar, maar daar is nie ñ gemiese reaksie nie kan jy verseker weet dat daar ñ ander reakiesie plaasvind. Dalk is dit ñ emosionele reaksie, wat glad nie enige iets te doen het met die twee vloeistowe nie en dalk sal jy anders optree op verskillende reaksies van die vloeistowwe. Maar wees verseker dat daar altyd ñ reaksie sal wees al is dit nie altyd die reaksie waarvoor jy gehoop het nie. Kom ons vat ñ voorbeeld. As jy ñ wetenskaplikke is en die reaksie op die eksperiment is suksesvol sal jy kan aangaan na die volgende stap van die eksperiment. Maar as die eksperiment muslik sal jy dit weer moet oor doen tot die eksperiment slaag. As jy met die eksperiment iets wil beryk moet jou reaksie op die eksperiment reg wees. Jy kan nie aangaan met die eksperiment as die reaksie misluk nie, dit is onmoontlik. Ons lewens is soos die eksperiment en ons is in beheer van die eksperiment en die Bybel is die handlyding wat vir ons wys hoe om die eksperiment suksesvol uit te voer. Elke opdrag wat in die Bybel vir ons gegee is het sy eie voordeel (reaksie) as jy die opdragte korek gebruik. Hier is net een van die voorbeelde wat ek kan gebruik: Alles wat jy doen en sê sal na jou toe trug keer. Dit is asof jou optrede trug weerkaats na jouself toe. As jy goet is vir ander mense sal hulle vir jou goed wees.
Wanner jy ander mense te na kom sal hulle jou te na kom en so kan ek aangaan.
Die Bybel leer ons om die regte gesindheid te kweek en daardeer kan ons voordeel trek en deer ons optrede word ons geseën. Jy sal nie die waarde van die beloning besef nie, nie voor jy eers gehoorsaam is nie. Ek weet dat een van die belonings van gehoorsaamheid die gawe is om dinge raak te sien wat min mense sien. Die Bybel en die lewe sal vir jou wees soos ñ boek wat toe gesluit was wat vir jou oopgesluit word om uit te leer en dit wat jy leer help mens niks as jy nie dit kan toepas nie (Heb 13:20 – 21). Goet gaan aan jou bekend gemaak word maar dit gaan nogsteeds jou besluit wees of jy dit wil gebruik. Jy het altyd die keuse, jy is klaar geseën met voordele, dit is jou keuse of jy die voordele wil aangryp of wegstoot.

• Sukses binne christenskap:

Hebreërs 11: 6

As ñ mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.

Wanneer jy as christen getrou bly teenoor die beginsels van die Bybel sal jy ñ finominale oorvloed van seënninge in jou lewe ervaar.Een van die mees algemeenste voute wat ons maak is om na die hand van ons Vader te soek, in plaas van vir Sy gesig.
Daar is niks daarmee verkeerd nie, maar as dit al is wat ons doen, wanneer gebruik ons die tyd om Hom te leerken? Leerken ons regtig ons Vader in die hemel? Strewe daarna om Hom tevrede te stel, want dit kan jy slegs doen soos jy meer van Hom leer en soos jy meer van Hom leer groei jy ook geestelik. Soos ons groei begin ons later verstaan dat dit wat die Vader vir ons gee ook noodsaaklik is al wil ons dit nie altyd aanvaar nie.

Hebreërs 12: 1 – 3

Die oog moet op Jesus gevestig wees (dan sal ons nie geestelik moeg word nie).
1. Terwyl ons dan so ñ groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop,
2. die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.
3. Hou Hom voor oë wat so ñ vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.

Soms gebeur daar dinge in die lewe wat niemand kan verstaan of kan verklaar nie,
maar onthou net een ding; jou Hemelse Vader het die Hemel en aarde gemaak en Hy sal jou nie laat struikel nie, want dit wat Hy vir jou beplan sal ten goede mee werk vir jou onthalwe. Geen menslikke wysheid geld by God nie, daarom moet jy nie vir God bevraagteken nie en altyd in dankbaarheid voor Hom staan en glo dat Hy altyd daar is om jou te verlos van jou probleme. Gaan lees gerus die hele hoofstuk van Hebreërs 11 wat geloof is, want geloof is ñ vereiste sodat jy dit kan ontvang wat jy glo.
Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is.
Volg eerder die instruksies van die Bybel, want die grootste sukses wat jy kan behaal is om siele vir die Koninkruik van die Hemel te wen.

3. Hemelse wysheid teenoor aardse en demoniese wysheid.

Jakobus 3:13 – 18

13. Is daar ñ wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid getuig.
14. Terwyl daar bittere naywer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie.
15. Dié soort wysheid kom nie van Bo nie, maar is aards, sinlik, demonies,
16. want waar daar naywer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemene dade.
17. Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig en opreg.
18. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak.

ñ Wyse persoon se optrede, gedagtes en gesindheid teenoor sy medemens is rein
en lewe binne die beginsels van die Bybel, daarom begin wysheid by die dien van die Here.
Wanneer jy strewe na die regte verhouding met God moet jy ook strewe na die regte tiepe wyseid. Daarom moet jy die volgende eienskappe ontwikkel (vers 17):
• Wanneer jy iets vir iemand doen of gee moet dit wees sonder bybedoelings.
• Maak die eienskappe deel van jou karakter, wees :
o Vredeliewend,
o Inskiklik,
o Bedagsaam,
o Vol medelye en goeie vrugte,
o Onpartydig en opreg.

Wanneer jy werklik ñ goeie verhouding met God soek sal jy werk maak van bg. pinte en dit deel maak van jou lewe.

Afsluiting

Johannes 16: 12 – 13

P. 244 Joce Meyer (truth)

Wanneer jou oë oop gegaan het vir die woord, behou daai dankbaarheid vir daai eienskap waarmee jy geseën is en moet dit nie as van selfsprekend aanvar nie. Dien moeite om die eienskap te behou en sorg dat jy altyd dankbaar, nederig en bly volgins die wil van die Here.

Gebed:

Here Jesus, ons kom plaas ons lewens nou in U hande, want ons weet ons lewens sal nêrens veiligger wees as by U nie.
Dankie Here vir ñ eet lus wat U in ons op wek, sodat wanneer ons van U woord eet, ons eet om versadig te word, laat ons asb. groei Here deur dit wat ons eet deel te maak van ons liggame en dat my christelikke gesondheid daarvan sal getuig.
Dankie Here dat ons van U liefde kan leer in U woord, sodat ons kan nederig wees en ons naaste net so lief sal hê soos wat ons vir ons self lief is en veral vir U lief is Here. Leer my asb. om altyd U naam in dankbaarheid te loof en prys in alle omstandighede. Seën my naaste asb Here, net soos ek bid vir U seën.
Gee my die krag om U naam te verheerlik en te verhoog bo alle name en mag mense vir U in ons lewens sien, want sonder U kan ons nie lewe nie.
Mag die saad wat ons saai in ander mense se lewens versorg word, sodat dit kan ontkiem en ook vrug sal dra. U woord is kosbaar, maak dit deel van ons, sodat ons dit kan saai en dit kan deel word aan ander.

Amen

Afsonderlikke boodskappe wat ingewerk moet word:

Die perfekte Lewens MOTO

1. Neem elke hupstoot in die lewe in ag orals waar jy gaan.
Die hupstoot wat God ons gee is nie dieselfde as die hupstoot van die wereld nie.
Dit is nie ñ premosie of wanneer jy die loto wen nie, nee dit is dit wat Hy vir jou sê;
die blye Boodskap wat jy weet van Hom af kom. Die Boodskap wat vir jou blydskap bring.

2. Saam met jou verwagtings kom die vermoë om hulle te vervul, alby kom in dieselfde pakkie as ñ paar saam, maar dit is jou plig om te probeer dink hoe die twee elemente saam met mekaar gaan finksioneer.
Daarom kan jy niemand beskuldig as jou verwagtings nie vervul word nie, want dit is jou verandwoordelikheid.

3. Die eerste tree wat jy gee lyk altyd die moelikste, sonder daai eerste uitdagings sou jou tree van die verlede nie soos baaba tree gelyk het nie.
Dink trug, ons almal was babatjies en ons almal se eerste uitdaging was om te loop, ons het almal dit al by dié tyd bemeester en van ons kan selfs al hard loop nou doen ons dit outomaties sonder enige moeite en daardeer bevoordeel ons onself elke dag en neem dit al aan as van selfsprekend. Gryp elke uitdaging aan, want jy sal altyd trug kyk na ñ verlede wat vir jou moeilik gelyk het op daai oomblik maar wat gering lyk teenoor jou huidige omstandighede. Jou eerste tree is die rede hoekom jou verlede maklik is.


Met wat word jy wakker elke ogend:

Met watse gedagtes het jy al mee wakker geword.

1. Loof God vir dit wat Hy vir jou doen en Hy sal jou oorvloedig seën.
Ken God in al jou weë en Hy sal jou paaie gelykmaak.

2. Bly weg van goet wat jou aandag van God kan af laat af dwaal, want dan weet jy dit is verkeerd.

3. Wees nederig en moet nie hoogmoedig wees nie.
Dan sal jy eer ontvag. Hoogmoediges word verneder.

4. 23/07/2006 So
Neem elke hupstoot in die lewe in ag orals waar jy gaan.
Die hupstoot wat God ons gee is nie dieselfde as die hupstoot van die wereld nie.
Dit is nie ñ premosie of wanneer jy die loto wen nie, nee dit is dit wat Hy vir jou sê;
die blye Boodskap wat jy weet van Hom af kom. Die Boodskap wat vir jou blydskap bring.

5. 11/09/06 Ma
In die Bybel staan wie soek sal vind. Meeste mense glo dit nie omdat hulle nie antwoorde kry nie, maar die probleem is dat hulle nie regtig soek nie. Die rede hoekom ek dit sê is omdat daar ñ veryste is vir enige iemand wat opsoek is na iets. Die veryste is om ñ vraag te hê en as jy eers die vraag het sal jy ñ antwoord kry. Meeste mense weet nie na wat hulle soek nie, daarom sal hulle ook nie antwoorde kry nie. Hoe kan mens soek as jy nie weet waarna jy soek nie? Hoe kan jy ñ antwoord kry by ñ mentor as jy nie eers ñ vraag het om hom te vra nie? As jy antwoorde soek, maak seket jy het jou vrae agermakaar.


Geloof in Jesus is so belangrik:

Joh 3:3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

Joh 3:5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.

Joh 3:12 As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse vertel?

Joh 3:14 En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word,
Joh 3:15 sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
Joh 3:16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
Joh 3:17 Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.
Joh 3:18 Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.
Joh 3:19 En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos.
Joh 3:20 Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.
Joh 3:21 Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is.

Joh 3:27 Johannes antwoord en sê: 'n Mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie.

Joh 3:32 En wat Hy (Jesus) gesien en gehoor het, dit getuig Hy; en niemand neem sy getuienis aan nie.
Joh 3:33 Wie sy getuienis aangeneem het, het sy seël daarop gesit dat God waaragtig is.
Joh 3:34 Want Hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God; want God gee Hom die Gees nie met mate nie.
Joh 3:35 Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee.
Joh 3:36 Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.

C:\Documents and Settings\user\My Documents\webcite\0001 Die Eer aan die Here\Afsonderlikke Boodskappe

Om Jesus tevolg:

Matteus 16:24-28

Dienaars van Christus:
1 Korintiërs 4:1-21

Ons is bestuurders aan wie die geheimenisse van God toevertrou is en van ons word verwag om getrou tewees.
Die Here beoordeel ons, daarom moet nie te vroeg ñ oordeel uitspreek nie.
Ons sal van God lof ontvang wat ons toekom.

Hou julle binne die perke wat God gestel het.

Hoe ons as christenne moet leef.
Wat ons moet verduur!

Elkeen wat die naam van die Here uitroep sal gered word.

Handelinge 2:21


Goed wat God aan my openbaar het, doen dit sonder om vrae te vra:

1. Vertrou Hom en dien (werk) vir Hom altyd! Moet nie verslap in jou toewyding in Hom nie. Sit die opdrag van God aan jou altyd as preöriteid no een en jou priöriteite as sekondêr.

2. NB! : Wees welbehaaglik voor God en die Heilige Gees sal in julle werk
( Hebr 13:20 – 21).

WELBEHAAGLIK (Met lus, op jou gemak ~heid; aangenaam; Met welbehae, wat welbehae verskaf)
Wanneer jy iets vir God doen, doen dit met lus en ñ aangenaamheid, met die wil om dit te doen. Dan sal die Heilige Gees in jou werk.

3. Vind jou blydskap in die Bybel, hou jouself besig met die woord (Spreuke).

4. Die vers in Spreuke wat min of meer so is: My seun, maak die wysheid wat ek jou leer deel van jou…
Leer die verse in Spreuke, sodat jy dit kan opnoem as dit nodig is
Dit sal vir jou baie voordele bring.

Onderwerpe waaroor jy kan skryf:

• Hoe bepaal tyd wat ons afgooi of wat ons optel. Saam met begeertes kom die vermoë om dit te vervul, hulle kom as ñ paar saam in 1 pakkie. Al wat van jou verwag word is om die tyd te gebruik om dit te doen.

There is no thought in my mind but it quikly tends to convert itself into a power and organizes a huge instrumentality of means.
-Ralph Waldo Emerson

• Hoe kan jy die subconsious mind besig hou met alles wat goed is, alles wat rein is, alles wat edel is?
o Hoe kry jy al die negatiewe goed uit.
o Vervang dit met die goeie.
o Dink oor en oor aan die goeie en vergeet die slegte.

• Maak jou Hemelse Vader trots. Wanneer God trots is spog Hy en sê: Dit is My kind en Ek is trots op Hom / Haar.
o Hoe is jou gesindheid teenoor ander.
o Wie help jy langs die pad van die lewe? (Red jy lewens en hoeveel het jy al gered?)
o Wanneer jy afskeid geneem het van die sondige mens wat jy was en in daai mens sterf om ñ nuwe mens te word vir Jesus kan God op jou trots wees. Die woord sterf is presies wat dit sê, behalwe dat dit nie fisies is nie maar geestelik. Sterf is sekker die onaangenaamste ding om aan te dink en om geestelik te sterf in die ou mens is seer en onaangenaam en moeilik soos enige verandering. Maar weet jy wat, die beloning is die moeite werd.

• Liefde, regverdigheid, gedild en nederigheid ens. is nie net emosies nie, dit is ook wapens wat gebruik word teen die oorlog teen die bose en dié wapens is magtig en het baie krag.
o Johannes 1: 1 – 5 veral vers 5. Bladsy 243 Joce Meyer- Batelfield of the mind.
o Eff. 6: 10 – 20 (Wapen rusting).

1 Korintiërs 10: 13; 31 – 33

13. Geen versoeking wat meer is as wat ñ mens kan weerstaan, het julle oorval nie.
God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, as die versoeking kom, sal Hy ook die uitweg gee, sodat julle dit kan weerstaan.

31. Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.
32. Moenie aanstoot gee nie, nie aan jode of aan grieke of aan die gemeente van God nie.
33. Maak soos ek; ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie, maar die van baie ander, sodat hulle gered kan word.

Filipense 4: 6

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

Afsluiting van boek:

Die skryf van die boek was vir my ñ plesier, ek hoop julle het dit net so geniet soos ek en ek hoop ek kry baie trugvoering, ek sien baie uit daarna om julle komentaar te hoor.
Ek weet die Here gaan vir my ñ hek van nuwe informasie oop maak. Daarom sien ek baie uit na julle komentaar en voorstelle, ek verwelkom alle tiepe komentaar, sodat ek die regte gevolgtrekkings kan maak met die regte verbeterings.
Boesoek gerus my Web Site by: www.Futuere-webadress.com en e-Mail my by: ejvzyl@lantic.net .

Komentaar en informasie wat ek baie sal waardeer:
• Verwysings na goeie boeke.
• Web cite addresses wat te doen het met motivering en geestelikke veryking.
o Bekende woorde van bekende persone in die lyn van motivering en insperasie.
• Dokumente en gedigte wat vir u ge-ïnspereer het.
• Getuienisse; As jy wil getuig oor wat die Here vir jou gedoen het; e-Mail u getuienis gerus vir my.

Ek hoop die boek was nie net ñ plesier om te lees nie, maar ook ñ wins vir jou lewe.
Ek het iewers gehoor: Oë wat kyk is volop, maar oë wat sien is skaars. Baie sal die verskoning gebruik en sê: “Maar ek probeer sien en ek kry dit nie reg nie.” Ek is baie bly jy probeer, want dit is ñ goeie teken dat jy beryd is om die eerste tree te gee, maar die vraag is hoe veel is jy beryd om te gee?
“IS JY BERYD OM TE-VOLHARD?”
Hebreërs 10: 36
Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het.